fbpx

One Stop Shop 2.0: ΦΠΑ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ε.Ε.

One Stop Shop 2.0 ΦΠΑ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ε.Ε.

 

One Stop Shop 2.0: ΦΠΑ Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ε.Ε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που διατηρούν αποθέματα σε πολλαπλά κράτη – μέλη της Ε.Ε. υπέβαλε πρόταση για επέκταση της υπηρεσίας One Stop Shop (ενιαία εγγραφή ΦΠΑ στην Ε.Ε.) σε One Stop Shop 2.0.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία One Stop Shop (OSS) έχει αποτελέσει ορόσημο στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για τη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα.

Ένα μειονέκτημά της, ωστόσο, είναι πως οι επιχειρήσεις με αποθήκες σε περισσότερες από μία χώρες της Ε.Ε. εξακολουθούν να πρέπει να εγγράφονται στη φορολογική αρχή της κάθε χώρας, στην οποία διατηρούν αποθέματα.

Η πρόταση One Stop Shop 2.0 έρχεται για να εξαλείψει αυτή την πολύπλοκη, χρονοβόρα και κοστοβόρα, μέχρι και σήμερα, διαδικασία.

Μέσω της υλοποίησης της πρότασης OSS 2.0, οι επιχειρήσεις που πωλούν σε καταναλωτές και κατέχουν αποθέματα σε πολλά κράτη – μέλη της Ε.Ε. θα έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται σε ένα κράτος – μέλος της Ε.Ε. και να ολοκληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης.

Η πρόταση υποβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 8 Δεκεμβρίου 2022 και αναμένεται η αξιολόγησή της από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Council of the European Union).

One Stop Shop 1.0: Ενιαία Εγγραφή ΦΠΑ

Η πρόταση αποτελεί προέκταση της ενιαίας ψηφιακής πύλης ΦΠΑ One Stop Shop (OSS), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1 Ιουλίου 2021 εισάγοντας μια σειρά από καινοτομίες, επεκτείνοντας κατά αυτόν τον τρόπο τη mini One Stop Shop (MOSS), η οποία λειτουργούσε από την 1 Ιανουαρίου 2015*.

*H υπηρεσία mini One Stop Shop δεν ισχύει από 1 Ιουλίου 2021 και οι υπηρεσίες προμήθειας τηλεπικοινωνιών, ραδιοεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών υπάγονται, πλέον, στις διατάξεις του One Stop Shop.

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία One Stop Shop δημιουργήθηκε με σκοπό να επαναπροσδιορίσει το ευρωπαϊκό διαδικτυακό εμπόριο και ταυτόχρονα να συμβάλλει σε ένα πιο δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα.

Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τροποποιεί τους κανόνες ΦΠΑ σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C). Το σκεπτικό αυτών των αλλαγών είναι να ξεπεραστούν τα εμπόδια στις διασυνοριακές διαδικτυακές πωλήσεις και να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προκύπτουν από τα καθεστώτα ΦΠΑ για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών και την εισαγωγή αποστολών χαμηλής αξίας.

Ποιους Αφορά το One Stop Shop (OSS)

Η πρωτοβουλία One Stop Shop (OSS) απλοποιεί τις διαδικασίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας του ηλεκτρονικού εμπορίου, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να αναπτυχθούν. Απευθύνεται σε διαδικτυακούς πωλητές και διαδικτυακές αγορές / πλατφόρμες (εντός και εκτός Ε.Ε.), ταχυδρομικούς φορείς και ταχυμεταφορείς, τελωνειακές και φορολογικές αρχές, μέχρι τους καταναλωτές.

Κύριες Καινοτομίες του One Stop Shop (OSS)

One Stop Shop (OSS) ΦΠΑ Κύριες Καινοτομίες

1. Διαδικτυακοί πωλητές

Σήμερα, οι διαδικτυακοί πωλητές, καθώς και οι διαδικτυακές αγορές / πλατφόρμες μπορούν να εγγραφούν σε ένα κράτος – μέλος της Ε.Ε. και μέσω αυτού μπορούν να δηλώνουν και να πληρώνουν ΦΠΑ για όλες τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών αλλά και τις υπηρεσίες διασυνοριακών παραδόσεων σε πελάτες εντός της Ε.Ε.

2. Νέο πανευρωπαϊκό όριο 10.000 ευρώ

Τα κατώτατα όρια ΦΠΑ για κάθε χώρα καταργήθηκαν και στη θέση τους εισήχθη ένα ενιαίο πανευρωπαϊκό κατώτατο όριο για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, ύψους 10.000 ευρώ*. Κάτω από αυτό το όριο, οι παραδόσεις και οι υπηρεσίες φορολογούνται με τον εγχώριο συντελεστή ΦΠΑ και ο ΦΠΑ καταβάλλεται στην εκάστοτε χώρα. Στην περίπτωση, που οι εξ αποστάσεως πωλήσεις υπερβούν το όριο σε επίπεδο ΕΕ, ο ΦΠΑ οφείλεται στη χώρα στην οποία πωλούνται τα αγαθά. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει, επίσης, να εγγραφείτε για ΦΠΑ στις χώρες αυτές.

* Πριν την υιοθέτηση του OSS θα έπρεπε να εγγραφείτε και να πληρώσετε ΦΠΑ σε κάθε χώρα που πουλούσατε πάνω από ένα συγκεκριμένο όριο (100.000€ στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο και το Ηνωμένο Βασίλειο και 35.000€ σε άλλες χώρες της ΕΕ).

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία One Stop Shop. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει το όριο και δεν απαιτούνται περαιτέρω εγγραφές σε άλλα κράτη – μέλη, εφόσον τα προϊόντα πωλούνται μόνο και δεν αποθηκεύονται σε πολλές χώρες ταυτόχρονα. Σε αντίθεση με το όριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από επιχειρήσεις της ΕΕ, το OSS μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ξένες εταιρείες.

Πριν το One Stop Shop

Έστω πως μία ελληνική εταιρεία εξάγει προϊόντα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ (αξίας 10.000 ευρώ στην Ιταλία, αξίας 15.000 ευρώ στο Βέλγιο και αξίας 25.000 ευρώ στην Ισπανία). Ο εν λόγω προμηθευτής όφειλε να αποδώσει και να χρεώσει ΦΠΑ σύμφωνα με τους φορολογικούς συντελεστές της κάθε χώρας, καθώς και να εγγραφεί στην εκάστοτε φορολογική αρχή.

One Stop Shop (OSS) - Ενιαία Εγγραφή ΦΠΑ στην Ε.Ε (1)

3. Διαδικτυακές αγορές/πλατφόρμες

Στις διαδικτυακές αγορές / πλατφόρμες που διευκολύνουν την αγοραπωλησία αγαθών, για φορολογικούς σκοπούς, αποδίδεται ο τίτλος του προμηθευτή.

Τι είναι o “Αποδιδόμενος Προμηθευτής” (Deemed Supplier)

Ο “Αποδιδόμενος Προμηθευτής” είναι μια φορολογήσιμη οντότητα, η οποία δεν είναι ο πραγματικός προμηθευτής των αγαθών, όμως συμμετέχει στην αγοροπωλησία διευκολύνοντας την ολοκλήρωσή της, (μέσω μιας ηλεκτρονικής διεπαφής) και επομένως, για τους σκοπούς της φορολόγησης, του αποδίδεται ο τίτλος του προμηθευτή.

4. Νέες απαιτήσεις τήρησης αρχείων

Εισάγονται νέες απαιτήσεις τήρησης αρχείων για διαδικτυακές αγορές / πλατφόρμες που διευκολύνουν τις προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων όπου διαδικτυακές αγορές / πλατφόρμες δεν τους αποδίδεται ο τίτλος του προμηθευτή.

5. Φοροαπαλλαγές

Μέσω της πρωτοβουλίας, καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή μικρών αποστολών αξίας μέχρι του ποσού των 22 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα αγαθά που εισάγονται στην ΕΕ υπόκεινται σε ΦΠΑ.

6. Μέτρα απλούστευσης είσπραξης ΦΠΑ

Το Import One Stop Shop (IOSS) έχει δημιουργηθεί για να απλοποιήσει τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών χαμηλής αξίας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 150€, και εισάγονται από τρίτες χώρες. Ειδικές ρυθμίσεις για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων εμπορευμάτων σε αποστολές που δεν υπερβαίνουν τα 150 ευρώ έχουν θεσπιστεί στις περιπτώσεις που το IOSS δεν χρησιμοποιείται. Η υπηρεσία Import One Stop Shop μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές που εδρεύουν στην Ε.Ε., καθώς και από προμηθευτές που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

Frequently Asked Questions (FAQ) 

Τι είναι το One Stop Shop (OSS)

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία One Stop Shop (OSS) δημιουργήθηκε με σκοπό να επαναπροσδιορίσει το ευρωπαϊκό διαδικτυακό εμπόριο και ταυτόχρονα να συμβάλλει σε ένα πιο δίκαιο, απλό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, τροποποιεί τους κανόνες ΦΠΑ, σχετικά με τις διασυνοριακές δραστηριότητες ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (B2C) και απλοποιεί τις διαδικασίες για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη της εφοδιαστικής αλυσίδας του ηλεκτρονικού εμπορίου,ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις και τις νεοφυείς επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να αναπτυχθούν.

 

EU-wide Threshold OSS VAT Declaration

Ποιες συναλλαγές μπορούν να δηλωθούν μέσω του OSS

Μέσω της υπηρεσίας OSS μπορούν να δηλωθούν αποκλειστικά διασυνωριακές πωλήσεις, δηλαδή πωλήσεις που πραγματοποιούνται από μία χώρα της Ε.Ε. προς καταναλωτές μίας άλλης χώρας της Ε.Ε.

Ποιες συναλλαγές δεν μπορούν δηλωθούν μέσω του OSS

Μέσω της υπηρεσίας OSS δεν μπορεί να γίνει αναφορά των παρακάτω συναλλαγών:

  • Πωλήσεις προς καταναλωτές (B2C) ή/και επιχειρήσεις (B2B) της ίδιας χώρας
  • Πωλήσεις προς επιχειρήσεις (B2B)
  • Ενδοκοινοτικές μεταφορές αγαθών

Κάθε πότε πρέπει να υποβάλλονται οι αναφορές μέσω του OSS

Η περίοδος αναφοράς χωρίζει το έτος σε τρίμηνα: Από Ιανουάριο μέχρι Μάρτιο (Q1), από Απρίλιο μέχρι Ιούνιο (Q2), από Ιούλιο μέχρι Σεπτέμβριου (Q3) και από Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο (Q4). Οι επιχειρήσεις οφείλουν να υποβάλλουν τις αναφορές μέσω του OSS μέχρι το τέλος το επόμενου μήνα, δηλαδή 31 Ιανουαρίου για το Q4 του προηγούμενου έτους, 30 Απριλίου για το Q1 του τρέχοντος έτους κ.ο.κ.

Τι είναι το Import One Stop Shop (IOSS)

Το Import One Stop Shop (IOSS) έχει δημιουργηθεί για να απλοποιήσει τη δήλωση και την πληρωμή του ΦΠΑ για εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών χαμηλής αξίας, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 150€, και εισάγονται από τρίτες χώρες. Η υπηρεσία Import One Stop Shop μπορεί να χρησιμοποιηθεί από προμηθευτές που εδρεύουν στην Ε.Ε., καθώς και από προμηθευτές που εδρεύουν σε τρίτες χώρες.

Τι είναι το One Stop Shop 2.0 (OSS 2.0)

Μέσω της υλοποίησης της πρότασης One Stop Shop 2.0 (OSS 2.0), οι επιχειρήσεις που πωλούν σε καταναλωτές και κατέχουν αποθέματα σε πολλά κράτη – μέλη της Ε.Ε. θα τους παρέχεται η δυνατότητα να εγγράφονται σε ένα κράτος – μέλος της Ε.Ε. και να ολοκληρώνουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης. Η νέα αυτή πρόταση έχει ως στόχο να εξαλείψει το εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με αποθήκες σε πολλές χώρες της Ε.Ε. 

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας η QBC είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη φορολογική συμμόρφωση και ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

Μέσω των υπηρεσιών οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, η QBC υποστηρίζει επιχειρήσεις στο να αξιολογήσουν και να αναδιαρθρώσουν τα υπάρχοντα λογιστικά τους συστήματα με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!