ΝΕΑ

Δράση 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 - 2020

07 Νοέ: Δράση 10.2.1 Γενετικοί Πόροι στην Κτηνοτροφία | Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020

Η Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία, του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» έχει ως στόχο τη διατήρηση και την…

Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027

20 Οκτ: Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ | Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών…

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027

17 Οκτ: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ | Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ» αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα, μέσω της δημιουργίας νέων…

Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

12 Οκτ: Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ | Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης

Το πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»…