fbpx

Πιστοποιητικό Seal of Excellence του Horizon Europe (2021 – 2027)

Πιστοποιητικό-Seal-of-Excellence-του-Horizon-Europe-2021-2027

 

Τι είναι το Seal of Excellence

Το Seal of Excellence (Σφραγίδας Αριστείας) είναι ένα σήμα ποιότητας που θεσπίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του προγράμματος – πλαισίου της ΕΕ Horizon (2014 – 2020) και στοχεύει στην υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης προτάσεων σημαντικής αξίας που κατατέθηκαν από ΜμΕ επιχειρήσεις. Μάλιστα, έχει καταστεί βασικό μέσο για τη δημιουργία συνεργειών.

Η Σφραγίδα Αριστείας απονέμεται σε προτάσεις έργων που υποβάλλονται στο πλαίσιο πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του Προγράμματος «Horizon Europe» (Ορίζοντας Ευρώπη) και κατατάσσονται πάνω από τα προκαθορισμένα κατώτατα όρια ποιότητας.

Τα έργα «Seal of Excellence» είναι σπουδαία έργα που πέρασαν μια εξαιρετικά ανταγωνιστική και διαφανή διαδικασία επιλογής, η οποία εκτελέστηκε από κριτική επιτροπή διεθνών και ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, και διαπιστώθηκε ότι αξίζουν χρηματοδότηση, αλλά δεν μπόρεσαν να τη λάβουν λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Με το σήμα αυτό, η Επιτροπή αναγνωρίζει την αξία των προτάσεων έργων και ενθαρρύνει άλλους χρηματοδοτικούς οργανισμούς να επωφεληθούν από την υψηλής ποιότητας διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος «Horizon Europe».

Το Πιστοποιητικό Seal of Excellence αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με την πρόταση, την πρόσκληση και τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Υπογράφεται από τον Επίτροπο Έρευνας και Καινοτομίας και τον Επίτροπο Συνοχής και Μεταρρυθμίσεων. Αποτελεί επίσημη αναγνώριση της ποιότητας των προτάσεων και καταδεικνύει την πολιτική δέσμευση για την οικοδόμηση αποτελεσματικών συνεργειών με άλλα χρηματοδοτικά μέσα. Είναι μοναδικό και ασφαλές. Είναι ψηφιακά σφραγισμένο κατά της απάτης, όπως και η πρόταση του έργου και η συνοπτική έκθεση αξιολόγησης.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon Europe» (2021 – 2027), προβλέπονται βελτιώσεις όσον αφορά την ποιότητα και τη στήριξη της υλοποίησης του Seal of Excellence. Η υιοθέτηση του Seal of Excellence στα προγράμματα των διαρθρωτικών ταμείων προωθείται περαιτέρω στο πλαίσιο της ενίσχυσης των συνεργειών μεταξύ των προγραμμάτων – πλαισίων έρευνας και καινοτομίας και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Για παράδειγμα, με το έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τις συνέργειες μεταξύ των προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και του Προγράμματος «Horizon Europe», καθώς και μέσω της ενίσχυσης της ροής πληροφοριών σχετικά με τις προτάσεις έργων για το Seal of Excellence.

Πώς λαμβάνετε το Seal of Excellence 

Η Σφραγίδα Αριστείας παραδίδεται μαζί με την Επιστολή Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (ERL) στην πύλη Ευκαιριών Χρηματοδότησης και Υποβολής Προσφορών (Funding and Tender Opportunities portal).

Οι κάτοχοί του πρέπει να συνδεθούν στην πύλη με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με την οποία προσκλήθηκαν στην πρόταση.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Seal of Excellence – συμβουλές χρηματοδότησης

Η Σφραγίδα Αριστείας πιστοποιεί την υψηλή ποιότητα της πρότασης έργου σας, μπορεί να χτίσει τη φήμη του έργου και της επιχείρησής σας, και δίνει την ευκαιρία στο έργο σας να προσελκύσει άλλες επενδύσεις σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Εκτός από το Πιστοποιητικό Seal of Excellence, μπορείτε να διαθέσετε όλα τα έγγραφα που έχετε στη διάθεσή σας (σφραγίδα αριστείας, πλήρης πρόταση, συνοπτική έκθεση αξιολόγησης κ.λπ.) στους χρηματοδότες που προσεγγίζετε. Επίσης, μπορείτε να ενημερώσετε τον φορέα χρηματοδότησής σας ότι το Πιστοποιητικό, η συνοπτική έκθεση αξιολόγησης και η πρότασή σας είναι θωρακισμένα έναντι απάτης, καθώς προστατεύονται ψηφιακά.

Επιπλέον, μπορείτε, να διαφοροποιήσετε την αναζήτησή σας για χρηματοδότηση από την άποψη των πηγών (δημόσιων ή ιδιωτικών) και του είδους (επιχορηγήσεις / χρηματοδοτικά μέσα), αλλά και να προσπαθήσετε να συνδυάσετε επιχορηγήσεις με χρηματοδοτικά μέσα (δάνεια, ίδια κεφάλαια κ.λπ.)

Benefits of the Seal of Excellence

Ποιος μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα Seal of Excellence

Η Σφραγίδα Αριστείας προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία σε φορείς χρηματοδότησης εκτός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να επωφεληθούν από την υψηλής ποιότητας διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος «Horizon Europe».

Κάθε δημόσια αρχή ή ιδιωτικός οργανισμός με χρηματοδοτική ισχύ, που ενδιαφέρεται να επενδύσει σε πολλά υποσχόμενες εταιρείες, ερευνητές ή ιδρύματα με καινοτόμες προτάσεις έργων μπορεί να χρηματοδοτήσει έργα Seal of Excellence.

Εάν η δικαιούχος εταιρεία έχει δώσει εκ των προτέρων τη συγκατάθεσή της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (ΕΣΚ) και στον Εκτελεστικό Οργανισμό για τις ΜμΕ (EISMEA) για τον σκοπό αυτό, τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας της μπορούν να κοινοποιηθούν σε οποιαδήποτε αξιόπιστη εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης.

 

Πλατφόρμα υποστήριξης του Seal of Excellence

Οι φορείς χρηματοδότησης που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν έργα Seal of Excellence μπορούν να εισέλθουν στο Community of Practice. Πρόκειται για μια πλατφόρμα που δημιουργήθηκε από την Επιτροπή για την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χρηματοδοτών.

Επί του παρόντος, το Community of Practice έχει πάνω από 250 μέλη τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η πλατφόρμα αυτή, την οποία διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμβάλλει στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των χρηματοδοτών στην αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών, καθώς και των εγγράφων που απαιτούνται για την αποτελεσματική συμμετοχή.

Η πρόσβαση περιορίζεται στις εθνικές ή περιφερειακές αρχές που είναι σε θέση να παρέχουν χρηματοδότηση για έργα έρευνας και καινοτομίας, ή σε οποιονδήποτε άλλο φορέα χρηματοδότησης για καινοτόμες ΜμΕ.

Ως μέλος του Community of Practice, θα έχετε πρόσβαση σε:

  • συναντήσεις για τη συζήτηση των τρεχουσών πρακτικών και των μελλοντικών εξελίξεων.
  • βιβλιοθήκη που περιλαμβάνει όλα τα σχετικά έγγραφα.
  • συγκεντρωτικά αριθμητικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο των προτάσεων για το Seal of Excellence που απονέμονται στη χώρα/περιοχή σας.
  • ανταλλαγή εμπειριών με άλλους φορείς χρηματοδότησης.
  • προώθηση των φιλικών προς τις κρατικές επιχειρήσεις μέτρων σας μέσω του δικτυακού τόπου της Επιτροπής και στοχευμένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τη σχετική ομάδα κατόχων κρατικών επιχειρήσεων.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Οι Σύμβουλοι Επιχειρήσεων της QBC συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων σας με εξατομικευμένα πλάνα δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Seal of Excellence, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!