fbpx

Οι Υπηρεσίες μας

Γιατί να μας επιλέξετε

σύμβουλοι επιχειρήσεων αθήνα

Οι πελάτες μας αποτελούν τον πυρήνα της επιχείρησής μας. Η ικανοποίησή τους αποτελεί την πρώτη προτεραιότητά μας, σχεδιάζοντας και προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά.

Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία και γνώσεις υψηλού επιπέδου.

Χρησιμοποιώντας κατάλληλα την πολυετή εμπειρία, αλλά και αξιοποιώντας κατάλληλα το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό μας, προσφέρουμε στους πελάτες και συνεργάτες μας ένα ευρύ και συνεχώς αναπτυσσόμενο φάσμα υπηρεσιών, που καλύπτει τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Επικεντρωνόμαστε στην άριστη ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Εστιάζουμε στη διαρκή ανάπτυξη των πρακτικών, της τεχνολογίας και του ανθρώπινου δυναμικού μας, ώστε να επιφέρουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για την εξέλιξη της επιχείρησής σας.

Στόχος μας είναι να χτίζουμε σχέσεις αξιόπιστες, υπεύθυνες και με προοπτική.

Η πολυετής εμπειρία μας στο χώρο της παροχής φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών καθώς και το αίσθημα ευθύνης απέναντι στον πελάτη, καθορίζουν τη συνέπεια, την αξιοπιστία και τη σταθερότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και το τελικό αποτέλεσμα. Είμαστε ξεκάθαροι στις σχέσεις και τις συνεργασίες μας, συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα και σταθεροί στις αρχές και τις αξίες μας.

Η συνεχής υποστήριξη και εξυπηρέτηση των πελατών μας αποτελεί προστιθέμενη αξία στη δημιουργία σταθερών και αξιόπιστων σχέσεων.

Φροντίζουμε να βρισκόμαστε δίπλα στους πελάτες και συνεργάτες μας, παρέχοντας βοήθεια στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων, απαντώντας σε εξειδικευμένες ερωτήσεις και παρέχοντας συμβουλές και λύσεις σε ό,τι σχετίζεται με τις υπηρεσίες μας.

Η επιτυχία της υποστήριξης που παρέχει η ομάδα της QBC οφείλεται στο γεγονός ότι χαιρόμαστε να μοιραζόμαστε με εσάς και το προσωπικό σας, την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει μέσω της πολυετής εμπειρίας μας, καθώς και τις ιδέες μας.

Μέσω της στρατηγικής σύνθεσης της ομάδας μας έχουμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να σας υποστηρίζουμε ολιστικά, από την οργάνωση και επίβλεψη του λογιστηρίου σας μέχρι την ένταξή σας στα κατάλληλα επιδοτούμενα – χρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Νέα

H Δράση στοχεύει στην υποστήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών στις υπό σύσταση και υφιστάμενων Κοινωνικών Επιχειρήσεων…

Μέσω του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα διατεθούν δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις ύψους 2,2 δισ., με ευνοϊκούς όρους και προϋπολογισμό 500 εκ. ευρώ…

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΑΤΕ) θα υλοποιήσει ένα νέο πρόγραμμα InnovateNow με στόχο τη στήριξη ελληνικών καινοτόμων startups…

Οι Δράσεις «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων παραγωγικών επενδύσεων υπό σύσταση και νεοσύστατων μεγάλων επιχειρήσεων στις περιοχές ΕΣΔΙΜ» και…

Οι Δράσεις «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων νέων και υπό σύσταση ΜμΕ στις περιοχές ΕΣΔΙΜ» και «Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων ΜμΕ στις περιοχές…

Το έργο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας (ΣΕΑ)» υλοποιείται στα πλαίσια της Μεταρρύθμισης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας…

Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί μέρος των πολιτικών και των μέτρων του Εθνικού Σχεδίου…

Αντικείμενο του Προγράμματος «Εξοικονομώ – αλλάζω συσκευή για τις επιχειρήσεις» είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων και η μείωση…

Στην ίδρυση & ενίσχυση νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων αποβλέπει η στόχευση που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν…

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας υφιστάμενων, πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων των περιοχών που υπάγονται στη Δίκαιη Μετάβαση…

Η Δράση «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί μέρος των πολιτικών και των μέτρων του Εθνικού Σχεδίου για την…

Το Elevate Greece είναι το επίσημο μητρώο καταγραφής των νεοφυών επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Στόχος του είναι η παρακολούθηση της προόδου των επιχειρήσεων…

Στόχο του Προγράμματος «Φωτοβολταϊκά σε επιχειρήσεις» αποτελεί η μείωση του ενεργειακού κόστους που απορροφά ετησίως μία επιχείρηση…

Το έργο «Βιομηχανικά Διδακτορικά» αποσκοπεί στη δημιουργία δεσμών μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων μέσα από την από κοινού…

H Δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος: «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027…

Η Δράση 10.2.1 Γενετικοί πόροι στην κτηνοτροφία, του μέτρου «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίμα» έχει ως στόχο τη διατήρηση και την…

Τα Προγράμματα για την ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας περιστρέφονται γύρω από την ενίσχυση της ίδρυσης νέων επιχειρήσεων…

Η μείωση του ΦΠΑ από 24% σε 13% για αγροτικά μηχανήματα, καθώς και η εκτέλεση κτιριακών εργασιών για τη διευκόλυνση της κινητικότητας ατόμων με…

Το Πρόγραμμα νέας επιχειρηματικότητας για 1.900 ωφελούμενους ηλικίας 30 έως 55 ετών με έμφαση στην ψηφιακή οικονομία αφορά στην ενίσχυση νέων…

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών ΜμΕ»της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών…

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜμΕ» αφορά την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε όλη τη χώρα, μέσω της δημιουργίας νέων…

Το πρόγραμμα «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση ΜμΕ στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης»…

Το καθεστώς Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2023 Β’ κύκλος στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών…

Το Πρόγραμμα ΚΡΗΤΗ 2021 – 2027 εγκρίθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής…

Πριν αναλύσουμε την φορολογία δικαιωμάτων (royalties) πρώτα θα πρέπει να ορίσουμε τι σημαίνει ο όρος δικαίωμα και ποια εισοδήματα αφορά. Σύμφωνα με …

Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων. Μέσα από την παροχή πληθώρας επιχορηγήσεων για τουριστικές επενδύσεις στόχος είναι η …

Η Δράση «Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας και R&D» χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και…

Σκοπός του καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που…

Φορολογία μερισμάτων εξωτερικού 2023. Σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας, το εισόδημα φυσικών προσώπων που προκύπτει από …

Η υιοθέτηση και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αναπόφευκτα θα επηρεάσει και θα προκαλέσει το μέχρι σήμερα status quo των επιχειρήσεων, καθώς επίσης ο …

Αίτηση ενίσχυσης που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής καλούνται να υποβάλουν…

Με βάση την υπουργική απόφαση ορίζεται η εκλογική άδεια που χορηγείται στους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο …

Μέσα από τα Προγράμματα LEADER 2023 – 2027 προκηρύχθηκαν έργα ιδιωτικού χαρακτήρα για τις ακόλουθες περιοχές: ΠΕ Άρτας & Πρέβεζας, ΠΕ Καβάλας & Θάσου, Νομό Θεσσαλονίκης…

Με την ισχύ των διατάξεων η Ελλάδα αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της, θεσπίζοντας το δικό της ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία εταιρειών συμμετοχών

Μία σειρά από προσαυξημένες εκπτώσεις χορηγεί η ελληνική φορολογική νομοθεσία σε μια προσπάθεια να προωθήσει την προστασία του περιβάλλοντος.

Η νέα έκδοση αρχείου για τα Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2023 του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027, δίνει τη δυνατότητα στους δυνητικούς…

Στο Υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου…

Έκπτωση φόρου για δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων. Στο πλαίσιο των παρεχόμενων κινήτρων για την πράσινη μετάβαση, με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο παρατείνεται ..

Το υποπρόγραμμα «Κυκλική Οικονομία και Ποιότητα Ζωής» αποσκοπεί στη διευκόλυνση της μετάβασης προς μια βιώσιμη, κυκλική, απαλλαγμένη από τοξικές ουσίες…

Πρόστιμα ενδοομιλικών συναλλαγών. Το αποτελεσματικότερο όπλο που έχουν οι εταιρείες για να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους φορολογικούς ελέγχους είναι …

Το Ideas Powered for Business SME Fund είναι ένα πρόγραμμα επιχορηγήσεων που έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις…

Πλέον με την ισχύ του νόμου 4972/2022, οι ελληνικές συνδεδεμένες επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογής των κερδών από ενδοομιλικές συναλλαγές …

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του νέου νόμου 5036/2023 επήλθαν αλλαγές στις ρυθμίσεις σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων ναυτιλιακών και ναυλομεσιτικών εταιρειών.

Το Πρόγραμμα μικρών επιχορηγήσεων – 2 έχει ως στόχο τη στήριξη των επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ικανότητας ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας…

Η Οριζόντια Εστίαση περιέχει δράσεις που θα στηρίξουν τα κέντρα αριστείας, θα δημιουργήσουν ένα δυναμικό οικοσύστημα, θα αναβαθμίσουν την ικανότητα…

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση ευθυγραμμίζει τις επιχειρήσεις της χώρας με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ειδικότερα, με την …

Ο Πυλώνας 3 θα επικεντρωθεί στη στήριξη της ανάπτυξης ανατρεπτικών καινοτομιών που δημιουργούν αγορές και στην ενίσχυση των…

Το Πρόγραμμα LIFE είναι το μόνο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που καλύπτει συγκεκριμένα την ανάληψη δράσης για το περιβάλλον και το κλίμα…

Ο Πυλώνας 2 είναι συγκροτημένος σε συμπλέγματα φορέων έρευνας και καινοτομίας, με στόχο τη μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης και των συνεργειών στους…

Το Πρόγραμμα Business Innovation Greece αποτελεί ιδιαίτερης μορφής χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και ανήκει στην κατηγορία των επιχορηγήσεων…

Ο Πυλώνας 1 του προγράμματος Horizon Europe – Επιστήμη Αριστείας στηρίζει την έρευνα αιχμής και τις ρηξικέλευθες επιστημονικές ιδέες…

Το Business Growth Fund συστάθηκε για τη στήριξη και την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των…

Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωστοποίησε τη νέα νομοθετική της πρόταση «ΦΠΑ στην Ψηφιακή Εποχή» η οποία θα συμβάλλει στην υλοποίηση …

To Horizon Europe αποτελεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα – πλαίσιο της ΕΕ, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας ως μέσα για την …

Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία One Stop Shop (OSS) έχει αποτελέσει ορόσημο στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για τη μετάβαση σε ένα πιο δίκαιο, απλό και …

Το Seal of Excellence (Σφραγίδας Αριστείας) είναι ένα σήμα ποιότητας που θεσπίστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Προγράμματος…

Δικαιούχοι του νέου Αναπτυξιακού Νόμου ορίζονται οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκαταστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη …

Ευρωπαϊκή Οδηγία ATAD 3 Η Μέθοδος των 7 Σταδίων. Στις 22 Δεκεμβρίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευση την Οδηγία Anti-Tax Avoidance Directive 3 …

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Υποδράσεις 19.2.3.1, 19.2.3.3 – Πρόγραμμα Επιδοτήσεων LEADER [2023]. Το Πρόγραμμα LEADER Χαλκιδικής (Μέτρο 19.2.3) αφορά ιδιωτικές επενδύσεις για την…

Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών. Με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, ο ΚΦΕ προβλέπει φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών.

Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών. Με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας, ο ΚΦΕ προβλέπει φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη ευρεσιτεχνιών.

Πράσινες και Ψηφιακές Δαπάνες ΜμΕ – Φορολογικά Κίνητρα. Με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την προώθηση της πράσινης μετάβασης και …

Φορολογικά Κίνητρα – Διαφημιστικές Δαπάνες [2023]. Με βάση το άρθρο του ν.5005/2022 επεκτείνεται και στο φορολογικό έτος 2023 το φορολογικό κίνητρο της …

Δέσμη Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027. Οι 3 Δράσεις του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 στοχεύουν στην αναβάθμιση …

Οδηγία DEBRA – Φορολογικά κίνητρα χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια. Μέσω της νέας Οδηγίας θα καθιερωθεί πριμοδότηση για τις νέες επενδύσεις που …

Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ – Αναβάθμιση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δράση 1: Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ & Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ.

Διατακτικές σίτισης ως παροχή σε είδος – Φορολογική & ασφαλιστική ενημέρωση: Σύμφωνα με τις τελευταίες τροποποιήσεις ορίζεται το ποσό των διατακτικών …

Επιστροφή ΦΠΑ: Προσυμπληρωμένες δηλώσεις ΦΠΑ. Αποσκοπεί στην απλούστευση, τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της διαδικασίας επιστροφής ΦΠΑ των επιχειρήσεων.

Εικονικές Εταιρίες στην ΕΕ: Καταπολέμηση Φοροδιαφυγής. Η νέα Οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στοχεύει στην καταπολέμηση της κατάχρησης των εικονικών …

Επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών για την ενίσχυση της στελέχωσης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο, από 1η Ιανουαρίου 2023 …

Επιστροφή φόρου προς επιχειρήσεις: Διαδικασία & Προϋποθέσεις. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν επιστροφή φόρου σύμφωνα με την …

Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0 – QBC. Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας – Ελλάδα 2.0, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες του …

Ολοένα και περισσότερες εταιρείες σήμερα επιλέγουν να αναθέσουν εξωτερικά την οργάνωση, τη διαχείριση και την επίβλεψη του λογιστηρίου τους, καθώς με αυτήν…

Σκοπός της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της …

Δύναται η ευκαιρία για συνδυαστική χρήση των αναπτυξιακών εργαλείων, όπως ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος & το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Νέος Φορολογικός Νόμος 4972/2022 – Φορολογικές Μεταρρυθμίσεις. Επιβολή χαρτοσήμου στα δάνεια – Ενδοομιλικές συναλλαγές – Κυρώσεις για τη μη διαβίβαση …

Δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης – Νόμος 4965/2022. Ο νέος φορολογικός νόμος επιταχύνει και απλοποιεί τη διαδικασία πιστοποίησης των δαπανών Ε&Α.

Επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες στο εξωτερικό (εντός ΕΕ). Για αρκετές δαπάνες που στην χώρα μας δεν παρέχεται επιστροφή φόρου προστιθέμενης αξίας, αν πραγματο…

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Μετάβαση στη 2η Φάση. Από 1η Οκτωβρίου η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4. Από 1η Νοεμβρίου η απογραφική διαδικασία.

Ενίσχυση Τουριστικού Τομέα – Καθεστώτα Αναπτυξιακού Νόμου. Δημοσιεύθηκε η 1η προκήρυξη για το καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων».

Ο εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα αφορά ενισχύσεις που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής.

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου.

Σκοπός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας.

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας. Σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (HDB) και μέσω του προγράμματος «Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας» οι τρα…

Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ. Δημοσιεύθηκαν τρία (3) νέα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων τα οποία στοχεύουν στην ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των ΜΜΕ …

Ψηφιακά συναλλαγές – Επιχορήγηση ΜΜΕ με voucher. Σκοπός του Προγράμματος IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές» είναι η υιοθέτηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων που …

Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ – Επιχορήγηση επιχειρήσεων με voucher. Σκοπός του Προγράμματος I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME» είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των ..

Επιδότηση για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών. Στόχος του Προγράμματος ΙΙ «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» είναι η ενίσχυση …

Με τις παροχές σε είδος, οι επιχειρήσεις καταφέρνουν και βελτιώνουν την παραγωγικότητα των εργαζομένων τους, προσελκύουν νέα στελέχη και επωφελούνται από την φοροαπαλλαγή στις εισφορές που καλούνται να πληρώσουν.

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Υποβολές από 15 Ιουνίου 2022. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της θέσης των …

Ψηφιακή Οργάνωση Χρόνου Εργασίας & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας – Φάση 1. Στην πρώτη φάση εντάσσονται υποχρεωτικά μόνο τα σούπερ μάρκετ και οι τράπεζες.

Φορολογία μετοχών για startups. Stock options και Stock awards. Φορολογία μετοχών για startups που αποκτήθηκαν δωρεάν ή μέσω δικαιωμάτων προαίρεσης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€.

Αποζημίωση εργαζομένων λόγω συνταξιοδότησης. Αλλάζει η λογιστική πολιτική για τον υπολογισμό της αποζημίωσης που δικαιούται ο εργαζόμενος λόγω συνταξιοδότησης.

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€.

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ” Δεύτερη Επιχειρηματική Ευκαιρία ” δίνει η ευκαιρία σε όσους διέκοψαν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους πριν το 2022 …

Το καθεστώς ” Επιχειρηματικότητα 360 ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται …

Το καθεστώς ” Ευρωπαϊκές Αλυσίδες Αξίας ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων …

Το καθεστώς ” Μεγάλες Επενδύσεις ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση μεγάλων επενδυτικών σχεδίων …

Το καθεστώς ” Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών που …

Το καθεστώς ” Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων ” β’ κύκλος του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2023 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών που …

Το καθεστώς ” Επιχειρηματική Εξωστρέφεια ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών που …

Το καθεστώς ” Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών…

Το καθεστώς ” Νέο Επιχειρείν ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση και τη στήριξη των επιχειρηματιών …

Το καθεστώς ” Νέο Επιχειρείν ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση και τη στήριξη των επιχειρηματιών …

Το καθεστώς ” Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων που …

Το καθεστώς ” Πράσινη Μετάβαση – Περιβαλλοντική Αναβάθμιση Επιχειρήσεων ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των …

Το καθεστώς ” Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός Επιχειρήσεων ” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων …

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022. Δημοσιεύθηκε ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4887/2022) ο οποίος προβλέπει αυξημένα ποσά ενίσχυσης και ταχύτερες διαδικασίες …

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια. Ενίσχυση μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022.

Από 23/2/2022 ξεκινάει η επιδότηση ΕΣΠΑ ύψους έως 90% για την ενίσχυση των υπό σύσταση και υφιστάμενων επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου

Ο μηχανισμός χρηματοδότησης νεοφυών επιχειρήσεων ”Scale-Up Initiative”, της Ε.Ε. στοχεύει στην ενίσχυση του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων.

Φορολογικά Κίνητρα – Διαφημιστικές Δαπάνες [2022]. Για το φορολογικό έτος 2022, εκπίπτουν προσαυξημένες οι διαφημιστικές δαπάνες των επιχειρήσεων από τα …

Η δράση που προσφέρεται από τη συνέργεια ΟΑΕΔ-Microsoft Hellas προσβλέπει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού και την μείωση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας.

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων από ιδιωτικές επιχειρήσεις από τον ΣΕΚΕΕ. Με την επιτυχής ολοκλήρωση, η ωφελούμενοι θα λάβουν 400 ευρώ (μικτά).

Αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που διευκολύνει τις συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών, δικηγόρων, λογιστών, αρχιτεκτόνων, μηχανικών, μόλις λάβει την έγκριση από την Κομισιόν.

Ο μικτός κατώτατος μισθός, θα ανέλθει στα 703€ από 663€. Ο καθαρός μισθός σύμφωνα με το σενάριο της αύξησης του 6%, θα διαμορφωθεί το Μάιο στα 603€ έναντι 569€ που είναι σήμερα.

Μέσω της ΚΥΑ, οι επενδυτικοί άγγελοι δικαιούνται έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα ύψους 50% του ποσού της εισφοράς κεφαλαίου που επένδυσαν στις νεοφυείς επιχειρήσεων για το εν λόγω φορολογικό έτος.