fbpx

Νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων λόγω Covid

Μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων. Ολοένα και νεότερα δεδομένα διαμορφώνονται για εργαζόμενους και εργοδότες με βάση τις νέες έκτακτες διατάξεις για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοϊού. Η νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) όπως και οι Εγκύκλιοι που εκδόθηκαν τα τελευταία 24ωρα θέτουν νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων ή διευκρινίζουν τα ήδη υπάρχοντα.

Α. Mέτρα στήριξης επιχειρήσεων που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με Κρατική Απόφαση

Α.1 Επιχειρήσεις

Α.1.1 Απαγορεύεται ρητά η απόλυση εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη.

Α.1.2 Οποιαδήποτε απόλυση έχει γίνει πριν το κλείσιμο της επιχείρησης δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο και θα θεωρείται έγκυρη.

Α.1.3 Αναστολή πληρωμής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων

Τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων αφορούν όλες, αυστηρά όμως, τις επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού.

Τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων είναι οριζόντια, καθώς αφορούν όλες τις επιχειρήσεις συγκεκριμένων Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (ΚΑΔ), είτε αυτές μένουν ανοικτές, είτε λειτουργεί μέρος της δραστηριότητάς τους, είτε κλείνουν με κρατική εντολή, είτε κλείνουν με δική τους πρωτοβουλία.

Δεν αφορούν το σύνολο της οικονομίας!

Οι ΚΑΔ θα οριστούν από το Υπουργείο Οικονομικών, με βάση τα ημερήσια στοιχεία ηλεκτρονικών συναλλαγών που αυτό διαθέτει, σε συνδυασμό με τις σχετικές αποφάσεις για απαγόρευση λειτουργίας συγκεκριμένων κλάδων που έχουν εκδοθεί.

Η περίοδος εφαρμογής για τα νέα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων αφορά τον μήνα Μάρτιο, και, εάν απαιτηθεί, θα δοθεί παράταση.

Για όλες τις επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων αναστέλλονται για 4 μήνες, δηλαδή έως 31 Ιουλίου για τις οφειλές Μαρτίου, χωρίς τόκους και προσαυξήσεις, οι κάτωθι πληρωμές:

 • Η καταβολή οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α., πληρωτέες Μαρτίου.
 • Η καταβολή κάθε είδους βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα.
 • Η καταβολή των δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.

Τονίζεται ότι προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας!

Α.1.4 Υποχρέωση του Εργοδότη να δηλώσει την αναστολή δραστηριότητας της επιχείρησης στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

Βήμα Πρώτο: Εισαγωγή στο σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ με τους κωδικούς της επιχείρησης. https://eservices.yeka.gr

Βήμα Δεύτερο: Επιλογής της Καρτέλας «Ειδικά Έντυπα» και στη συνέχεια την επιλογή «Δηλώσεις Αναστολής Δραστηριοτήτων Εργοδοτών» και «Εισαγωγή»

Βήμα Τρίτο: Επιλογή Παραρτήματος και Είδος Κατάστασης

Εν συνεχεία θα συμπληρωθούν όλα τα απαραίτητα πεδία καθώς και οι εργαζόμενοι που δεν εργάζονται λόγω του υποχρεωτικού «λουκέτου», καθώς επίσης και οι εργαζόμενοι που ενδεχομένως εξακολουθούν να εργάζονται λόγω του ότι δουλεύει ένας μόνο κλάδος της επιχείρησης (π.χ. εστιατόριο που έκλεισε υποχρεωτικά, όμως έχει και υπηρεσίες take awaydelivery που συνεχίζει να δουλεύει).

Αυτή τη στιγμή το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ δεν είναι ακόμα πλήρως ενημερωμένο και αναμένεται η υπογραφή της Υπουργικής Αποφάσεως ώστε να καθοριστούν όλες οι λεπτομέρειες.

Λογικά την 19/03/2020 θα ολοκληρωθεί η τυπική διαδικασία και πλέον θα μπορούν οι επιχειρήσεις να υποβάλουν την ανωτέρω δήλωση.

Α.1.5 Σε όλες τις επιχειρήσεις των οποίων αναστέλλεται η δραστηριότητα, επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης, επισκευής, ανακαίνισης κλπ.

Α.1.6 Παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης

Συγκεκριμένα, για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του Κορωνοϊού, θα προβλεφθεί, νομοθετικά, ότι θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος του επαγγελματικού ακινήτου, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Το ίδιο ισχύει και για τους εργαζομένους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του Κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Παράλληλα όμως, για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, προβλέπεται η αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, για 4 μήνες.

Α.1.7 Μη καταβολή των αποδοχών στους εργαζόμενους για το διάστημα που η επιχείρηση βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας.

Σημαντική Διευκρίνηση!!!!

Αν για παράδειγμα κάποιος εργάστηκε π.χ. στο σχολείο μέχρι τις 11 Μαρτίου, αυτό σημαίνει ότι θα πληρωθεί από τον εργοδότη μέχρι τις 11 Μαρτίου και θα πληρωθεί από το κράτος από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου

Α.1.8 Για όσες επιχειρήσεις ανεστάλη η λειτουργία τους, έχουν την υποχρέωση να χορηγήσουν το Δώρο Πάσχα μέχρι την τελευταία ημέρα εργασίας.

Η ενημέρωση του Υπουργείου είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ακόμα για κρατική επιδότηση του Δώρου Πάσχα!!!

 

Α.2 Εργαζόμενοι

Α.2.1 «Αποζημίωση ειδικού σκοπού» ύψους 800 ευρώ, για διάστημα κάλυψης από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου, ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση για όλους τους εργαζόμενους επιχειρήσεων που ανεστάλη η λειτουργία τους βάσει ΚΑΔ, η οποία θα καταβληθεί το πρώτο 10ήμερο του Απριλίου.

Α.2.2 Το ποσό των 800,00 ευρώ θα καταβληθεί για το διάστημα 15 Μαρτίου έως και 30 Απριλίου ανεξαρτήτως την ημερομηνία που έκλεισε υποχρεωτικά η επιχείρηση.

Α.2.3 Η επιδότηση θα είναι ίδια είτε ο εργαζόμενος αμείβεται με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, είτε με μερική απασχόληση, είτε με εκ περιτροπής απασχόληση.

Α.2.4 Αν ο εργαζόμενος απασχολείται με το καθεστώς της μερικής απασχόλησης σε πάνω από μια επιχειρήσεις, η επιδότηση θα δοθεί μια φορά.

Α.2.5 Μετά τη δήλωση της επιχείρησης για την αναστολή λειτουργίας της στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, οι εργαζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις ώστε τελικά να λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800,00 ευρώ για το χρονικό διάστημα από 15.3.2020 έως 30.4.2020.(θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες ημέρες για τον τρόπο υποβολής των αιτήσεων)

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης (λήψη επιδόματος).

Από τον ανωτέρω ειδικό μηχανισμό στήριξης εξαιρούνται:

 • όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
 • όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
 • όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
 • οι εργαζόμενοι, των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Α.2.6 Απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του επιδόματος είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ τόσο από τον εργοδότη όσο και από τους εργαζόμενους.

Α.2.7 Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη των παραπάνω εργαζομένων για όλο το διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων, υπολογιζόμενη στον ονομαστικό τους μισθό.

Α.2.8 Παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης

Συγκεκριμένα, για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που διακόπτουν υποχρεωτικά τη δραστηριότητά τους λόγω της διάδοσης του Κορωνοϊού και αναστέλλεται η σύμβαση εργασίας τους, εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία θα καταβάλλουν το 60% του μισθώματος της πρώτης κατοικίας, σε περίπτωση που το νοικιάζουν, για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Α.2.9 Το κράτος θα καλύψει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων για όσες επιχειρήσεις έχει ανασταλεί η λειτουργία.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το Κράτος να αποδώσει τον ΕΦΚΑ τις εισφορές που αναλογούν στον συμφωνηθέντα μισθό του κάθε εργαζομένου, δηλαδή στον μισθό/ημερομίσθιο που αναγράφεται στον Πίνακα Προσωπικού

 

Β. Για Επιχειρήσεις που δεν έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με Κρατική Απόφαση και προαιρετικά σταμάτησαν τη λειτουργία τους ή συνεχίζουν να λειτουργούν

Β.1 Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί, οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, στους καταναλωτές και τους συνεργάτες τους.

Β.2 Διατήρηση των θέσεων εργασίας σε όλες τις επιχειρήσεις που δεν ανεστάλη η λειτουργία τους ως προϋπόθεση για την αναστολή καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τη χρήση έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

Β.3 Η ρήτρα διατήρησης θα εφαρμοστεί από την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που μάλλον θα είναι η 19/03/2020. Συνεπώς όσες απολύσεις έχει πραγματοποιήσει ο εργοδότης πριν την ανωτέρω ημερομηνία δεν τον εξαιρούν από τα προνομιακά μέτρα στήριξης.

Β.4 Για όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν και λειτουργούν θα χορηγηθεί κανονικά το Δώρο Πάσχα για όλο το διάστημα από 1/1 έως 30/4

Η ενημέρωση του Υπουργείου είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη ακόμα για κρατική επιδότηση του Δώρου Πάσχα!!!

Β.5 Για όσες επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν, θα επιτρέπεται η επιβολή «Εκ Περιτροπής Απασχόλησης» από τον εργοδότη, χωρίς την συναίνεση του εργαζομένου, για διάστημα 15 ημερών, για το 50% του προσωπικού.

Αυτό αποτελεί ένα από τα ισχυρά εργαλεία του εργοδότη να μειώσει το κόστος του, αλλά απαιτείται διαβούλευση με το προσωπικό και γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ!!!

Η επιβολή «Εκ Περιτροπής Απασχόλησης» μπορεί να εφαρμοστεί μόνο για εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης

Η εκ περιτροπής σημαίνει απασχόληση για λιγότερες ημέρες και όχι για λιγότερες ώρες

Μπορεί π.χ. αντί για 5 ημέρες να μετατρέψει τις συμβάσεις σε απασχόληση 3ων ημερών

Γ. Αποφάσεις Eurogroup για στήριξη της Ελληνικής Αγοράς

Γ.1 Δεν υφίσταται εφέτος ο στόχος για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για τη χώρα μας.

Η μείωση των εσόδων και η ενίσχυση των παροχών ανεργίας εξαιτίας της συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας θα ληφθούν υπόψη, για όλα τα κράτη-μέλη, στους δημοσιονομικούς κανόνες και στους στόχους, μειώνοντάς τους.

Γ.2 Εξαίρεση συγκεκριμένων δαπανών από την όποια δημοσιονομική επίδοση της χώρας μας.

Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις των προσωρινών δημοσιονομικών μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης, όπως είναι οι παρεμβάσεις για τη συγκράτηση της εξάπλωσης και τη θεραπεία της νόσου, για την ενίσχυση της ρευστότητας στις επιχειρήσεις και τους κλάδους που πλήττονται, και για τη στήριξη της απασχόλησης και των εισοδημάτων, θα εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους δημοσιονομικούς κανόνες.

Γ.3 Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναλαμβάνονται συντονισμένες πρωτοβουλίες, συμπληρωματικές προς τα Εθνικά μέτρα στήριξης επιχειρήσεων και εργαζομένων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεσμοθετεί ειδικό επενδυτικό ταμείο, με πόρους που θα διοχετευθούν στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας και σε άλλους ευάλωτους κλάδους της οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην κινητοποίηση χρηματοδοτικών πόρων για την παροχή κεφαλαίων κίνησης και για την προώθηση πρόσθετων επενδύσεων, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ιδίως των μικρομεσαίων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιοποιεί όλα τα περιθώρια ευελιξίας στο πεδίο των κρατικών ενισχύσεων, επιταχύνοντας ταυτόχρονα τις εγκριτικές διαδικασίες.

 

Δ. Επιπλέον μέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, η χώρα μας, ισότιμα, διαθέτει πλέον τους αναγκαίους βαθμούς ευελιξίας προκειμένου να αναλάβει, συντονισμένα και στοχευμένα, πρωτοβουλίες για τον περιορισμό των κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την εξάπλωση του Κορωνοϊού.

Συγκεκριμένα τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα παρακάτω:

Δ.1 Ενίσχυση του συστήματος υγείας, με τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, επιπλέον του υφιστάμενου Προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας.

«Ό,τι χρειαστεί το Υπουργείο Υγείας, ως επιπλέον χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού, θα το έχει!»

Δ.2 Νομοθέτηση διευκολύνσεων πρόσβασης στην εργασία, για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά, μέσω ευελιξίας ως προς τα ωράρια εργασίας, διευκόλυνσης της εξ αποστάσεως εργασίας και δυνατότητας λήψης άδειας ειδικού σκοπού.

Δ.3 Συμμετοχή του Δημοσίου στον επιμερισμό του κόστους

Δ.4 Αναστολές φόρων και εισφορών επιχειρήσεων όπως αναφέρθηκε στην παράγραφο Α.1.3 σελ.2.

Δ.5 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

Υλοποίηση διευρυμένου πλαισίου χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν.

Το πλαίσιο χορήγησης θα εξειδικευτεί τις επόμενες ημέρες και επ’ αυτού θα τοποθετηθεί ο υφυπουργός κ. Σκυλακάκης.

Προϋπόθεση λήψης αυτής της χρηματοδότησης είναι, και πάλι, η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας!

Δ.6 Μείωση στο 6%, από 24%, ο ΦΠΑ σε προϊόντα που είναι απαραίτητα για την προστασία από τον Κορωνοϊό και την αποφυγή της μετάδοσής του.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής μειώνεται στο 6% σε προϊόντα, όπως είναι:

 • οι μάσκες και τα γάντια,
 • τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα,
 • το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, και
 • η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών.

Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που θα ισχύει μέχρι τέλους του έτους, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Δ.7 Παρέμβαση στην αγορά ακινήτων, σε μία λογική διαμοιρασμού του βάρους αυτής της δύσκολης κατάστασης όπως αναφέρεται στην παράγραφο Α.1.6 σελ.5

Δ.8 Παράταση της εκτιμητικής άσκησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης για τις νέες αντικειμενικές αξίες.

Δ.9 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων, ύψους έως 30.000 ευρώ.

Παράλληλα προχωρά και σε απλοποίηση των διαδικασιών για να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και να μην στερείται ρευστότητα η πραγματική οικονομία.

Δ.10 Οι τράπεζες αναστέλλουν, έως τον Σεπτέμβριο, τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Τα επόμενα 24ώρα αναμένονται διευκρινίσεις σε σημαντικά ερωτήματα όπως τι σημαίνει για το Υπουργείο η επιχείρηση που πλήττεται, ο ελεύθερος επαγγελματίας που πλήττεται κ.λ.π.

Τις δύσκολες αυτές ώρες που περνάμε, όλοι εντάσσουμε τον εαυτό μας και την επιχείρησή μας στην κατηγορία των επιχειρήσεων που πλήττονται. Όμως, όπως ανέφερε και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας με μήνυμά του «Είμαστε σε πόλεμο με έναν αόρατο εχθρό που δεν είναι όμως ανίκητος». Οι δυσκολίες είναι μπροστά μας, όμως με πίστη και αισιοδοξία θα τα καταφέρουμε.

Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την καμπάνια του Υπουργείου Υγείας έναντι της εξάπλωσης του Κορωνοϊού κάνοντας το σωστό και «Μένουμε Σπίτι».

Εύχομαι αυτό το εγχειρίδιο να είναι κατατοπιστικό και να έχουν γίνει ξεκάθαρες όλες οι καταιγιστικές πληροφορίες που λαμβάνουμε καθημερινά τις τελευταίες ημέρες. Θα ακολουθήσει και άλλο ενημερωτικό για τα ωράρια εργασίας, τις υπερωρίες κ.λ.π.

Αναμένω τα σχόλιά σας για οτιδήποτε χρειαστείτε και σας εύχομαι από καρδιάς Καλή δύναμη με Υγεία!

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Γαρυφαλιά Στεργίου
Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

T: + 30 216 900 7576
E: gstergiou@qbc.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!