fbpx

Μέτρα στήριξης λόγω κορωνοϊού | 30 ερωτήσεις & απαντήσεις

Νέα μέτρα στήριξης λόγω κορωνοϊού.

Ολοένα και νεότερα δεδομένα διαμορφώνονται για εργαζόμενους και εργοδότες με βάση τις νέες έκτακτες διατάξεις για την αποφυγή διασποράς του Κορωνοϊού.

Νέα δέσμη μέτρων για την ανακούφιση εργαζομένων και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις που έχουν τα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού, ανακοινώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας σήμερα 27/03/2020 και ώρα 10:00

Η εξειδικευμένη ομάδα της QBC ξεδιαλύνει τα περαιτέρω μέτρα που έχουν ληφθεί για επιχειρήσεις και εργαζόμενους.

Α. Μέτρα στήριξης της Οικονομίας για Επιχειρήσεις και Εργαζόμενους

Α.1 Για Επιχειρήσεις

Α.1.1 Πότε θα δηλωθούν τα ωράρια εργασίας και υπερωριών στο ΕΡΓΑΝΗ για το μήνα Μάρτιο;

Σε εφαρμογή της ΠΝΠ Α΄ 55/11.03.2020 «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωναϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», από την έναρξη ισχύος της οποίας αναστέλλεται έως και 10 Απριλίου 2020 η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, αναστέλλεται αντίστοιχα έως και 10 Απριλίου η υποχρέωση καταχώρισης των εντύπων:

 • Ε4: Πίνακας Προσωπικού – Συμπληρωματικός ωραρίου
 • Ε8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόληση
 • Ε12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου.

Για το ως άνω χρονικό διάστημα, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συγκεντρωτικά, κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, υπερωριακή απασχόληση, που πραγματοποιήθηκε εντός του προηγούμενου μήνα κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας. Η ως άνω γνωστοποίηση γίνεται μέσω των ακόλουθων προσωρινών εντύπων ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη, τα οποία παύουν να ισχύουν από τις 11 Απριλίου 2020 :

 • «Έντυπο 4 – Πίνακας Προσωπικού- Συμπληρωματικός ωραρίου – Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020)».
 • «Έ8: Αναγγελία υπερεργασίας ή νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης – Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55/ 11.03.2020)».
 • «Ε 12 – e-ΟΙΚΟΔΟΜΩ: Αναγγελία του Απασχολούμενου Προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου – Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 1β της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020)».

Α.1.2 Πότε θα δηλωθεί η αναστολή της κύριας επιχειρηματικής δραστηριότητας στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Σήμερα μέχρι τις 12 το βράδυ (24/03/2020) αναμένεται να τεθεί σε πλήρη παραγωγική λειτουργία η δυνατότητα υποβολής των απαραίτητων εντύπων στο Π.Σ. Εργάνη για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν βάσει κρατικής απόφασης ή που πλήττονται βάσει ΚΑΔ (σ.σ. η απόφαση αναφέρεται σε κύριο Κ.Α.Δ.), προκειμένου να δηλώσουν την κατηγορία στην οποία εντάσσονται, τους εργαζόμενους που οι συμβάσεις του τέθηκαν σε αναστολή, καθώς τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 (είτε με καταγγελία είτε με οικειοθελή αποχώρηση).

Σύμφωνα με την απόφαση: «Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), με τίτλο «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ειδικού μηχανισμού στήριξης των εργαζομένων (https://supportemployees.yeka.gr).

Η ειδική πλατφόρμα για το επίδομα των 800 ευρώ ανοίγει κανονικά την Τρίτη 24-3-2020 (https://supportemployees.yeka.gr), και σε πρώτη φάση θα αφορά θα αφορά επιχειρήσεις.

Για τους εργαζόμενους θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα

Οι επιχειρήσεις και οι εργοδότες υπογράφουν υπεύθυνη Δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) ΕΡΓΑΝΗ (https://supportemployees.yeka.gr) του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας.

Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργοδότες-εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την διαδικασία αυτή καθώς η ψευδής δήλωση για προσωπικό όφελος επισείει ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη.

Α.1.3 Δηλώνεται η άδεια ειδικού σκοπού στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ;

Ναι. Ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας της παραγράφου 3α του άρ. 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/11.03.2020). Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου με την παρούσα προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού του ΠΣ Εργάνη «Έντυπο 11.1 – Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας του άρθρου 4 παρ. 3στ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55/ 11.03.2020)», μετά το πέρας της 10.4.2020 και σε κάθε περίπτωση μέχρι τις 15.4.2020. Το εν λόγω έντυπο παύει να ισχύει από τις 16 Απριλίου 2020.».

Α.1.4 Υπάρχει υποχρέωση διατήρησης θέσεων εργασίας και από πότε ισχύει; πώς ελέγχεται;

Σύμφωνα με το 72 ΦΕΚ Α 68 και με ημερομηνία έναρξης ισχύος 20 Μαρτίου 2020, οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που κάνουν χρήση της  ρύθμισης απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας για το σύνολο του προσωπικού τους και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Επίσης υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρόνου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού τους, να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας για χρονικό διάστημα ίσο με εκείνο της αναστολής.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεσμεύει την επιχείρηση να κρατήσει τους εργαζομένους τις από 20 Μαρτίου έως 20 Απριλίου χωρίς να γίνει μείωση προσωπικού , ούτε με οικειοθελή αποχώρηση.

Σε αυτή την περίπτωση οι επιχειρήσεις μπορούν είτε να παγώσουν τις οικειοθελής αποχωρήσεις είτε να προχωρήσουν σε αναστολή αυτών, έτσι ώστε ο εργαζόμενος εφόσον το επιθυμεί να μπορεί να εργαστεί αλλού. Η νέα πρόσληψη για αντικατάσταση του ατόμου που θα αποχωρήσει δεν διασφαλίζει την επιχείρηση, δηλαδή ότι δεν επηρεάζεται ο αριθμός θέσεων εργασίας. Το Υπουργείο θα λάβει απευθείας ενημέρωση από το ΕΡΓΑΝΗ για τη μείωση των θέσεων εργασίας από τα έντυπα οικειοθελής αποχώρησης και καταγγελίας σύμβασης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση η επιχείρηση ενδέχεται να χάσει το δικαίωμα στα μέτρα στήριξης που προσφέρονται.

Σε κάθε περίπτωση όμως αναμένονται περαιτέρω διευκρινήσεις από το Υπουργείο.

Α.1.5 Θα έχει εφαρμογή η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων;

Ναι.

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπεται η αναστολή καταβολής φορολογικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων φορολογικών οφειλών.

Βασική πάντα προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Α.1.6 Τι ισχύει στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις επιθυμούν να μην κάνουν χρήση της αναστολής των βεβαιωμένων φορολογικών υποχρεώσεων και ρυθμίσεων ;

Παροχή έκπτωσης 25% επί των βεβαιωμένων οφειλών ΔΟΥ, των δόσεων ρυθμίσεων βεβαιωμένων οφειλών (εκτός ΦΠΑ) σε περίπτωση που δεν γίνει αξιοποίηση της αναστολής και καταβληθούν στα, αρχικώς, προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια

Α.1.7 Θα ισχύει αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών;

Ναι.

Στις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που πλήττονται, είτε γιατί το κράτος ανέστειλε προσωρινά τη λειτουργία τους είτε γιατί βρίσκονται στην επικαιροποιημένη λίστα των ΚΑΔ, προβλέπεται η αναστολή καταβολής ασφαλιστικών υποχρεώσεων και δόσεων ρυθμίσεων ασφαλιστικών οφειλών. Συγκεκριμένα:

 • Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 οι οποίες δύναται να καταβληθούν έως 30/9/2020 και έως 31/10/2020 αντίστοιχα.
 • Τρίμηνη παράταση της προθεσμίας καταβολής δόσεων ενεργών ρυθμισμένων εργοδοτών-επιχειρήσεων οι οποίες ήταν απαιτητές στις 31/3/2020 καθώς και όλων των επόμενων μηνιαίων δόσεων της κάθε ρύθμισης.

Βασική πάντα προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Α.1.8 Μετά τη λήξη της περιόδου ισχύος των αναστολών, οι υπόχρεοι θα πρέπει να πληρώσουν εφάπαξ;

Με τα ισχύοντα δεδομένα, ναι. Αυτό όμως θα εξαρτηθεί από την ένταση και την έκταση των προβλημάτων μετά την αναστολή λειτουργίας και περιοριστικών μέτρων που έχουν τεθεί.

Α.1.9 Θα δοθούν χρηματοδοτήσεις σε επιχειρήσεις από το κράτος;

Ναι θα δοθούν.

Υλοποίηση διευρυμένου πλαισίου χρηματοδότησης, υπό τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, με εκτεταμένο χρονικό ορίζοντα αποπληρωμής και περίοδο χάριτος, για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται δραστικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του Κορωνοϊού, συνολικού ύψους 1 δισ. ευρώ.

Το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδότησης θα λαμβάνει υπόψη τη μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων, καθώς και το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των εργαζομένων που απασχολούν.

Βασική πάντα προϋπόθεση αναστολής των φορολογικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων είναι η διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.

Α.1.10 Τι φορολογικά μέτρα λαμβάνονται αναφορικά με την κατανάλωση ειδών που σχετίζονται με την υγεία;

Μείωση ΦΠΑ από 24% σε 6% σε προϊόντα που είναι αναγκαία για την προστασία από τον Κορωνοϊό όπως είναι τα παρακάτω:

 • οι μάσκες και τα γάντια,
 • τα αντισηπτικά διαλύματα, μαντιλάκια και άλλα παρασκευάσματα,
 • το σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή, και
 • η αιθυλική αλκοόλη, εφόσον χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη από τη βιομηχανία για την παραγωγή αντισηπτικών.

Η προσθήκη αυτών των ειδών στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που θα ισχύει μέχρι τέλους του έτους, αποσκοπεί στη μείωση του κόστους αγοράς των προϊόντων που είναι απαραίτητα για την ατομική υγιεινή και προσωπική προστασία, προκειμένου να αναχαιτιστεί η εξάπλωση της πανδημίας του Κορωνοϊού.

Α.1.11 Τι γίνεται με την καταβολή ενοικίων στις επαγγελματικές μισθώσεις;

Συγκεκριμένα το «ψαλίδι» στο ενοίκιο κατά 40% αφορά επιχειρηματίες και εργαζόμενους στις επιχειρήσεις που έκλεισαν με κρατική εντολή.

Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό , απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Το Τέλος χαρτοσήμου και ο ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή, ενώ η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.

Α.1.12 Δηλώνεται ηλεκτρονικά η μη καταβολή του 40% του ενοικίου;

Αναλυτικά οι επιχειρήσεις που πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το νέο έντυπο της απόφασης 13031/Δ1. 4551/2020 «Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων  αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού » και που έχουν θέσει σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας όλου ή μέρους του προσωπικού τους (σ.σ. σχετικά με την αναστολή των συμβάσεων εργασίας για όσους επιχειρηματίες πλήττονται βάσει ΚΑΔ δείτε όσα προβλέπονται στο άρθρο ενδέκατο της ΠΝΠ 20.3.2020).

Οι επιχειρήσεις δηλώνουν την αναστολή της κύριας επιχειρηματικής τους δραστηριότητας λόγω εντολής από δημόσια αρχή βάσει  Κ.Α.Δ. και τα στοιχεία του εκμισθωτή και του μισθίου ακινήτου εφόσον έχουν επαγγελματική μίσθωση ακινήτου προς εξυπηρέτηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας που έχει ανασταλεί με εντολή Δημόσιας Αρχής, όπως ορίζει το άρθρο 2 της ΠΝΠ 20-03-2020.

Α.1.13 Τι γίνεται με την καταβολή ενοικίων στις οικιακές μισθώσεις;

Το ίδιο με το ερώτημα Α.1.12 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020.

Α.1.14 Ποια είναι τα μέτρα που θα ληφθούν για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων των παραπάνω περιπτώσεων, έχουν αναστολή πληρωμών των φορολογικών τους υποχρεώσεων και των πληρωμών δόσεων ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών.

Α.1.15 Τι ισχύει για τις νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων για το 2020; Πως θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ τον 09/2020;

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου των εκτιμητών για τις νέες αντικειμενικές αξίες

Ο ΕΝΦΙΑ του 2020 θα βασιστεί στο προηγούμενο καθεστώς και οι νέες αντικειμενικές θα ισχύσουν από την επόμενη χρονιά.

Α.1.16 Πότε θα γίνει η επιστροφή των οφειλών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες;

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά σε άμεση αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, επιστρέφοντας τα ποσά όλων των υπό έλεγχο υποθέσεων ύψους έως 30.000 ευρώ.

Α.1.17 Τι θα ισχύσει με την αποπληρωμή των δανειακών υποχρεώσεων;

Αναστολή πληρωμών χρεολυσίων δανείων προς τις τράπεζες για τις συνεπείς επιχειρήσεις.

Εργαζόμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις που λαμβάνουν την έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 800 ευρώ, θα έχουν τη δυνατότητα  αναστολής δόσεων για τους συνεπείς δανειολήπτες.

Α.1.18 Τι θα γίνει με τις μεταχρονολογημένες επιταγές;

Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Θα διευθετηθεί άμεσα.

Α.1.19 Μαζί με την αναστολή των φόρων έχει γίνει αναστολή ή παράταση των δηλώσεων φόρου (ΦΠΑ, ΦΜΥ κλπ.);

Όχι. Δεν παρατείνεται η υποβολή δήλωσης φορολογικών υποχρεώσεων.

Παράταση έχει δοθεί μόνο στην υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών (ΜΥΦ) για το ημερολογιακό έτος 2019 μέχρι τις 30/6/2020 ενώ η διόρθωση των αποκλίσεων παρατάθηκε μέχρι τις 31/7/2020.

 

Α.2 Για Εργαζόμενους

Α.2.1 Έχει υποχρέωση ο εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης έγινε με κρατική απόφαση;

Στην περίπτωση που το κλείσιμο της επιχείρησης αποφασίστηκε κατόπιν νομοθετικής πράξης, ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού προς τους εργαζόμενους για το χρονικό διάστημα από την ημέρα της αναστολής έως και 30/04/2020.

Για το διάστημα που ο εργαζόμενος εργάστηκε στην επιχείρηση ενώ ήταν σε λειτουργία δικαιούται κανονικά. Δηλαδή για το διάστημα από 01/03/2020 έως 17/03/2020.

Α.2.2 Με ποιο τρόπο θα αποζημιωθούν οι εργαζόμενοι για το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεών τους;

Όλοι οι εργαζόμενοι των οποίων είτε ανεστάλη προσωρινά η σύμβαση εργασίας τους λόγω αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με κρατική εντολή είτε η σύμβασή τους ανεστάλη μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 λόγω μείωσης του τζίρου της επιχείρησης θα λάβουν την αποζημίωση των 800 ευρώ στις αρχές Απριλίου

Η αποζημίωση αφορά σε διάστημα 45 ημερών, από τα μέσα Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, και θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα μπορεί να συμψηφιστεί με άλλες οφειλές. Επιπλέον, το κράτος θα καλύπτει πλήρως τα ασφαλιστικά δικαιώματα, συνταξιοδοτικά και υγείας, των εργαζομένων και τις ασφαλιστικές τους εισφορές με βάση το σύνολο του ονομαστικού τους μισθού.

Την αποζημίωση θα τη λάβουν και όσοι απολύθηκαν ή εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση από την 1η Μαρτίου έως και τις 18 Μαρτίου 2020, αλλά και οι αυτοαπασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις για το διάστημα 15 Μαρτίου – 30 Απριλίου.

Α.2.3 Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προβούν σε κάποια ενέργεια για την ολοκλήρωση της διαδικασίας;

Οι εργαζόμενοι υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Απαιτείται η καταχώρηση των προσωπικών τους στοιχείων και των στοιχείων της επιχείρησης που απασχολούνται καθώς και δήλωση τραπεζικού λογαριασμού.

Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις των εργαζομένων είναι:

Οι εργαζόμενοι θα πρέπει ο καθένας ατομικά να υποβάλλει υπεύθυνη Δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, που θα ανοίξει μέσα στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.

Θα πρέπει να αναφέρουν:

 • τα προσωπικά τους στοιχεία,
 • τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ),
 • τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα μέτρα οικονομικής στήριξης, αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ασφαλιστικής κάλυψης, έκτακτων επιδομάτων, επιταγών κατάρτισης, που θα θεσπιστούν και θα εφαρμοστούν για τη στήριξη των εν λόγω εργαζομένων.

Α.2.4 Μπορεί επιχείρηση υπό το καθεστώς της αναστολής λειτουργίας να προχωρήσει σε απόλυση εργαζομένου;

Όχι. Κάθε απόλυση που γίνεται από επιχειρήσεις υπό το καθεστώς της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας είναι άκυρη.

Σημειώνεται ότι το μέτρο αυτό βρίσκεται σε εφαρμογή από 18/03 και μετά.

Α.2.5 Μπορεί επιχείρηση που συνεχίζει την λειτουργία της να προχωρήσει σε απολύσεις;

Επιχειρήσεις, των οποίων η λειτουργία δεν έχει απαγορευθεί με πολιτειακή απόφαση μπορούν να προβούν σε απολύσεις.

Ωστόσο, δεν θα τους επιτρέπεται να επωφεληθούν από το μέτρο της αναστολής καταβολής ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και της χρήσης έκτακτων χρηματοδοτικών εργαλείων στήριξης.

Α.2.6 Μπορεί ο εργοδότης να αποφασίσει την αναστολή της σύμβασης εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων του;

Παρέχεται η δυνατότητα στον εργοδότη να αναστείλει συμβάσεις εργασίας μέρους ή όλων των εργαζομένων του, εφόσον η επιχείρησή του θα περιλαμβάνεται στις πληγείσες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ. Το μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί για ένα μήνα, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση μη βελτίωσης των συνθηκών.

Ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τους εργαζόμενους μετά το πέρας της αναστολής για όσο χρονικό διάστημα κράτησε η αναστολή.

Α.2.7 Υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει μισθό σε περίπτωση που αποφασίσει ο ίδιος το κλείσιμο της επιχείρησης;

Στην περίπτωση που η απόφαση για το κλείσιμο της επιχείρησης λαμβάνεται από τον εργοδότη, ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει την καταβολή μισθού.

Α.2.8 Υποχρεούται ο εργοδότης στην καταβολή του δώρου Πάσχα;

Σύμφωνα με ανακοινώσεις το δώρο Πάσχα θα καταβληθεί κανονικά. Προς διευκόλυνση των επιχειρήσεων που πλήττονται θα παρέχεται η δυνατότητα το δώρο Πάσχα να καταβληθεί στο σύνολο του το καλοκαίρι μαζί με το επίδομα αδείας (θα είναι στην ευχέρεια του εργοδότη πότε θα δοθεί).

Α.2.9 Η οικονομική ενίσχυση των 800€ καταλαμβάνει και αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες;

Στις περιπτώσεις ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και ατομικών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους και είναι στους ΚΑΔ) προβλέπονται:

 • Για τους επαγγελματίες και εργοδότες, επιπρόσθετα, αποζημίωση 800 ευρώ.
 • Για τους εργαζόμενους αυτών ισχύει ότι και για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που είναι σε ΚΑΔ.

Α.2.10 Ποια άλλα μέτρα προβλέπονται για τους εργαζομένους αλλά και τις επιχειρήσεις που συνεχίζουν την λειτουργία τους;

Προβλέπεται η αίτηση για την άδεια ειδικού σκοπού υπό προϋποθέσεις για εργαζόμενους γονείς παιδιών καθώς και η δυνατότητα της εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περίπτωση που εργαζόμενοι συνεχίζουν να μεταβαίνουν στην εργασία τους θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση μετακίνησης του εργοδότη τους.

Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα της συνέχισης λειτουργίας επιχειρήσεων με την εφαρμογή εναλλακτικού τρόπου οργάνωσης της εργασίας του προσωπικού, όπως συνέχιση λειτουργίας με προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας και μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.

Α.2.11 Τι είδους μέτρα έχουν ληφθεί για τους ανέργους;

Παράταση καταβολής τακτικής επιδότησης ανεργίας, καθώς και του επιδόματος μακροχρονίως ανέργων και του βοηθήματος ανεργίας σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους για 2 μήνες σε όσους το δικαίωμα επιδότησης που έληξε ή θα λήξει το πρώτο τρίμηνο του 2020.

Αποζημίωση ύψους 800 ευρώ για όσους έχουν αποχωρήσει οικειοθελώς ή έχουν απολυθεί από 1/3/2020 έως 20/3/2020 εφόσον δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας.

Α.2.12  Πώς θα βοηθήσουν οι τράπεζες τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις;

Ήδη οι τράπεζες αναστέλλουν, έως τον Σεπτέμβριο, τις πληρωμές χρεολυσίων για τις συνεπείς επιχειρήσεις. Η διευκόλυνση αφορά νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους κλάδους οι οποίοι πλήττονται άμεσα από την παρούσα κρίση.

Επίσης αναστέλλουν για 3 μήνες την καταβολή δόσεων για φυσικά πρόσωπα που λαμβάνουν το επίδομα των 800 ευρώ. Παράλληλα προχωρούν σε ρυθμίσεις δανείων. Τα ίδια μέτρα λαμβάνουν και οι εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων.  Οι εισπρακτικές εταιρείες σταματούν τις οχλήσεις προς τους πολίτες.

Ας συνεχίσουμε να στηρίζουμε έμπρακτα την καμπάνια του Υπουργείου Υγείας έναντι της εξάπλωσης του Κορωνοϊού κάνοντας το σωστό και «Μένουμε Σπίτι».

Για οτιδήποτε χρειαστείτε είμαστε στη διάθεσή σας.

Καλή δύναμη με υγεία και αισιοδοξία!

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Με εκτίμηση και σεβασμό,

Γαρυφαλιά Στεργίου
Γενική Διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

T: + 30 216 900 7576
E: gstergiou@qbc.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1.Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών

3. Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!