ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

07 Ιούλ: Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων. Μέσα από την παροχή πληθώρας επιχορηγήσεων για τουριστικές επενδύσεις στόχος είναι η …

Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

23 Ιούν: Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα – Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Αίτηση ενίσχυσης που συμβάλλει στην ανταγωνιστικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω επενδύσεων στην αλυσίδα αγροδιατροφής καλούνται να υποβάλουν…

Προγράμματα LEADER 2023 - 2027 Προσκλήσεις Προγραμμάτων Tοπικής Aνάπτυξης

06 Ιούν: Προγράμματα LEADER 2023 – 2027 Προσκλήσεις Προγραμμάτων Τοπικής Ανάπτυξης

Μέσα από τα Προγράμματα LEADER 2023 – 2027 προκηρύχθηκαν έργα ιδιωτικού χαρακτήρα για τις ακόλουθες περιοχές: ΠΕ Άρτας & Πρέβεζας, ΠΕ Καβάλας & Θάσου, Νομό Θεσσαλονίκης…

Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2023 Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 - 2027

23 Μαΐ: Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2023: Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027

Η νέα έκδοση αρχείου για τα Αναμενόμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2023 του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021 – 2027, δίνει τη δυνατότητα στους δυνητικούς…

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

18 Μαΐ: Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Στο Υποέργο «Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου…