ΕΣΠΑ – Επιδοτήσεις Επιχειρήσεων

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

03 Ιούν: Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων

Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Υποβολές από 15 Ιουνίου 2022. Στόχος της δράσης είναι η βελτίωση της θέσης των …

Πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων Πελοπόνησσου

19 Απρ: Πρόγραμμα για την ίδρυση επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου από ανέργους

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€.

Ενίσχυση επιχειρήσεων στη Θεσσαλία

06 Απρ: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Θεσσαλία

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης έως το 100% των εξόδων της επιχείρησης το 2020, με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 2.000€ και μέγιστο τα 7.000€.