fbpx

Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

 

Τουριστικά Καταλύματα 2023 – Ανάλυση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Για όσους ενδιαφέρονται για προγράμματα που να επιχορηγούν επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο, υπάρχουν τέσσερεις επιλογές. Το πρώτο πρόγραμμα ανήκει στα προγράμματα του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και αφορά την «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», έχοντας ως κύριο σκοπό ως επί το πλείστων τον εκσυγχρονισμό ήδη υπαρχόντων επιχειρήσεων και την αναβάθμισή τους. Μία άλλη επιλογή είναι η υποβολή αίτησης για τα περιφερειακά προγράμματα Leader, τα οποία ως ιδιαίτερη κατηγορία ΕΣΠΑ στοχεύουν σε συγκεκριμένες περιοχές, και μεταξύ άλλων επιχορηγούν μικρής κλίμακας έργα με υψηλό ποσοστό επί του προϋπολογισμού και στον τομέα του τουρισμού. Αντιθέτως, τα άλλα δύο προγράμματα που προτείνονται, «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Ενίσχυση Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» ανήκουν πάλι στο φάσμα του ΕΣΠΑ, αλλά επιδιώκουν την ενίσχυση μικρομεσαίων εταιρειών. Όλα σχεδόν τα νέα προγράμματα, ανεξαρτήτως κατηγορίας, επιχορηγούν και εταιρείες υπό σύσταση. Μέσα από την παροχή πληθώρας επιχορηγήσεων για τουριστικές επενδύσεις στόχος είναι η υποστήριξη όσο το δυνατόν περισσότερων περιπτώσεων που θα βοηθήσουν τη χώρα μας να αναπτύξει και να προσφέρει ένα ανταγωνιστικό και πολυδιάστατο τουριστικό προϊόν.   

Ακολουθεί ανάλυση για κάθε ένα από τα ανωτέρω προγράμματα που επιδοτούν επενδυτικά σχέδια σχετικά με τον τουρισμό.

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (4887/2022) προτείνεται σε εταιρείες που θέλουν να κάνουν μεγάλες επενδύσεις (λ.χ. 1.000.000). Συγκεκριμένα, οι δαπάνες των έργων με προϋπολογισμό άνω των 700.000€ πρέπει να ελεγχθούν και να πιστοποιηθούν από ορκωτό λογιστή, και η δαπάνη αυτή αποτελεί μη επιλέξιμο κόστος που βαρύνει τον επενδυτή.

Το πρόγραμμα μπορεί να επιχορηγήσει τη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και glamping. Με άλλα λόγια, επιλέξιμα έργα είναι η ίδρυση και επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων ή άλλων εναλλακτικών μορφών διαμονής, χωρίς, όμως, να επιχορηγείται η αγορά υφιστάμενου ξενοδοχείου ή ξενώνα, εκτός εάν η επένδυση αφορά την ολική αναβάθμισή τους με αύξηση του επιπέδου κατάταξης του καταλύματος. Η βαθμολογία του καταλύματος μετά την επένδυση θα πρέπει να το καταστήσει ικανό να λάβει 3 έως 5 αστέρια, ανάλογα με την κατάταξη που έχει προ της επένδυσης.

Οι εταιρείες για να ξεκινήσουν την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να σημειώσουν υψηλή βαθμολογία βάσει δεικτών και κριτηρίων που έχει θέσει το πρόγραμμα. Οι πολύ μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ελάχιστου ποσού επένδυσης τα 100.000€, ενώ οι μικρές τα 250.000€, για να κάνουν αίτηση στο πρόγραμμα. Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται από 40-60% ανάλογα με το μέγεθος της εταιρείας.

Προτείνεται για υφιστάμενα ξενοδοχεία που θέλουν επέκταση και αναβάθμιση.

Αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτές οι αιτήσεις για τον 2ο κύκλο του προγράμματος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου.

Προγράμματα Leader

Τα Leader είναι προγράμματα ΕΣΠΑ που προκηρύσσονται ανά περιοχή της Ελλάδας, στοχεύοντας σε επενδύσεις μικρής κλίμακας σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας της χώρας, επιδοτώντας το καθένα διαφορετικές δραστηριότητες και έχοντας διαφορετικές προδιαγραφές. Η ένταση ενίσχυσης και το ποσό που διατίθεται σε κάθε Leader αναγράφεται στην αντίστοιχη προκήρυξη.

Η επένδυση, για να γίνει αποδεκτή, θα πρέπει να πραγματοποιείται εντός των ορίων της περιφερειακής ενότητας της προκήρυξης, και στην περίπτωση που η προκήρυξη αναφέρεται σε συγκεκριμένους δήμους, η επένδυση θα πρέπει να υλοποιείται σε αυτούς τους δήμους.

Υπάρχουν Leader που στοχεύουν κυρίως στην τόνωση του τουρισμού και, ανάλογα με την προκήρυξη, πραγματεύονται θεματικές αγροτουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού, συμβατικού τουρισμού, καθώς και δραστηριοτήτων για extreme sports. Υπάρχουν Leader που ασχολούνται ξεχωριστά με την αλιεία, όμως αυτά δεν σχετίζονται με τον τουρισμό. Συνήθως, όσα περιλαμβάνουν επεμβάσεις στον τουρισμό έχουν παράλληλες δράσεις και για κτηνοτροφία και γεωργία. Ωστόσο, ελέγχονται οι ΚΑΔ και η νομική μορφή της υφιστάμενης ή υπό σύστασης επιχείρησης, ώστε να διαβεβαιωθεί η επιλεξιμότητά της στα πλαίσια του εκάστοτε Leader.

Τα Leader επιδοτούν και την ίδρυση επιχειρήσεων κι όχι μόνο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση υφιστάμενων εταιρειών. Εδώ θα ήταν εφικτή η χρηματοδότηση έργων, όπως επιχειρήσεις rafting και κρουαζιέρας. Σε κάποια Leader επιδοτείται και η αγορά γης.

Η ιδιωτική συμμετοχή στα Leader συνήθως υψώνεται από 25% και άνω και καθορίζεται μετά την έγκριση της αίτησης βάσει του επενδυτικού σχεδίου, του γενικού προϋπολογισμού του και των ποσοστών των επιλέξιμων δαπανών.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ

Το συγκεκριμένο ΕΣΠΑ αναμένεται να ανοίξει, όπως έχει ανακοινωθεί, μέσα στο καλοκαίρι, και επιδοτεί την ίδρυση και επέκταση νέων επιχειρήσεων στον τουριστικό κλάδο. Επίσης, και σε αυτό το πρόγραμμα δεν συμπεριλαμβάνεται επιδότηση για την αγορά υφιστάμενου ξενοδοχείου ή ξενώνα.

Συνιστάται για ιδιώτες που θα ήθελαν να ιδρύσουν εταιρείες, διαθέτοντας μικρά ποσά (π.χ. 100.000, 500.000). Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν μία προηγούμενη εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση τουριστικών επιχειρήσεων κερδίζουν μόρια στην αξιολόγηση της αίτησης, καθότι ζητείται από το πρόγραμμα η προσκόμιση του βιογραφικού του ήδη υπάρχοντος ή εν δυνάμει στην περίπτωση της σύστασης νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.

Συνήθως, η αγορά γης δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη, αλλά προϋποτίθεται για να είναι άλλες δαπάνες επιλέξιμες και να ενταχθούν στο πρόγραμμα, όπως είναι οι κτηριακές δαπάνες, ο εξοπλισμός ή ακόμα και η άδεια δόμησης.

Για όσους ενδιαφέρονται να κάνουν επένδυση σε δραστηριότητες εναλλακτικού τουρισμού, το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει προβάδισμα σε τέτοιες δραστηριότητες, αρκεί να πληρούνται οι προδιαγραφές. Στις επιλέξιμες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται και λεωφορεία, με μηδενικές ή συγκεκριμένου ορίου εκπομπές του CO2. Επιπλέον, εδώ επιδοτείται και το glamping.

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΣΠΑ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ΕΣΠΑ χρηματοδοτεί την «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων» και δεν στοχεύει μόνο σε τουριστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, προτείνεται για νέες επιχειρήσεις που μπορεί να μη συνάδουν οι ΚΑΔ τους με τα άλλα προγράμματα.

Το πρόγραμμα αναμένεται μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα (3ο τρίμηνο του έτους) να ανακοινωθεί μαζί με τις προδιαγραφές ένταξης. 

Ανάλυση Προϋποθέσεων Προγραμμάτων – Τουριστικά Καταλύματα 2023

Είναι υποχρεωτικό σε όλα τα προγράμματα να δηλώνεται μία τοποθεσία ως έδρα της επιχείρησης, και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κυρίως από τους ενδιαφερόμενους για ίδρυση νέας επιχείρησης. Ιδίως στο κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού, παρόλο που μπορεί να αντιμετωπίζει περισσότερες δυσκολίες όσον αφορά τη δήλωση έδρας, αυτή η προϋπόθεση δεν θα πρέπει να αμελείται. Στην περίπτωση κρουαζιέρων, έδρα εταιρείας μπορεί να νοηθεί και ένα σκάφος, αλλά αυτό το σκάφος θα πρέπει να έχει έδρα συγκεκριμένο λιμάνι και να αράζει εκεί. Οι δαπάνες θα υλοποιούνται στην έδρα ή στο υποκατάστημα, αν υπάρχει επέκταση επιχείρησης με δημιουργία νέου καταστήματος που έχει δηλωθεί στο πρόγραμμα, και θα είναι συναφείς με τους ΚΑΔ που συνδέονται με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης. 

Οι υπό-σύσταση εταιρείες θα πρέπει μετά την έγκριση της αίτησης υποβολής στο πρόγραμμα και μέσα σε καθορισμένο από τις προσκλήσεις χρόνο, συνήθως 6 μηνών, να καταθέσουν το καταστατικό της εταιρείας και την αντίστοιχη άδεια, ενώ σε κάποια προγράμματα ζητείται και η αίτηση έγκρισης αδείας.

Η αγορά ή η μίσθωση γης συνήθως προϋποτίθεται, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη και άρα δεν είναι μέρος του προϋπολογισμού. Ιδίως στην περίπτωση της μίσθωσης, θα πρέπει να κατατεθεί μισθωτήριο μακροχρόνιας μίσθωσης με συμβόλαιο χρήσης άνω των 6 χρόνων. Ενδεικτικά αναφέρεται, πως τα συμβόλαια εκμετάλλευσης γης για 10 χρόνια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης.

Το θετικό με τα προγράμματα τουριστικών επενδύσεων είναι, πως δεν αποκλείουν εταιρείες που δεν έχουν συγκεκριμένο αριθμό ΕΜΕ (λογιστικές ετήσιες μονάδες εργασίας), επειδή εμπερικλείει και τις υπό σύσταση εταιρείες. Αυτό σημαίνει, πως μικρές εταιρείες με λίγο προσωπικό ή με ωράρια εργασίας μερικής απασχόλησης μπορούν να κάνουν αίτηση για να λάβουν κρατική επιχορήγηση και μάλιστα κάποιες φορές η επιδότηση μπορεί να φτάνει τα 60% ή 70%.

Τι θα σας ζητήσει ο αρμόδιος Σύμβουλος;

Ο αρμόδιος Σύμβουλος με τη σειρά του για να εξακριβώσει πως το επενδυτικό σας σχέδιο πληροί τις προϋποθέσεις που αναγράφει το εκάστοτε πρόγραμμα και στη συνέχεια για να καταρτίσει το επενδυτικό σχέδιο και να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες ένταξής σας θα χρειαστεί από εσάς τα ακόλουθα:

 • Το ύψος του προϋπολογισμού της επικείμενης επένδυσης, ο οποίος βασίζεται στις επιλέξιμες δαπάνες του έργου. Ως προϋπολογισμός του έργου για το πρόγραμμα νοούνται οι δαπάνες που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό και να επιδοτηθούν.
 • Τους ΚΑΔ και τη νομική μορφή της υπάρχουσας ή υπό σύσταση επιχείρησης (ατομική, ΙΚΕ, κτλ) που προτίθεστε να βάλετε στη νέα επιχείρηση, τα οποίο επιλέγονται σε συνεννόηση με το λογιστή σας κι έπειτα ελέγχονται εάν είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα. Στην περίπτωση της ίδρυσης νέας επιχείρησης, ελέγχουμε, εάν οι ΚΑΔ και η νομική μορφή που προτείνετε είναι επιλέξιμα, και αναλόγως κάνουμε αλλαγές, ώστε να συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προγράμματος
 • Την περιοχή που θέλετε να κάνετε την επένδυση. Ανάλογα με το πρόγραμμα, υπάρχουν περιοχές που επιδέχονται μεγαλύτερου ποσοστού επιχορήγησης επί του συνολικού προϋπολογισμού (λ.χ. Ο Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς Τομέα) ή που δεν είναι καθόλου επιλέξιμες, όπως στα Leader.
 • Τη διάρκεια υλοποίησης έργου. Όλα τα προγράμματα θέτουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της κάθε επένδυσης, όμως σε κάποια χρειάζεται ξεχωριστά να το αιτιολογήσουμε βάσει των δαπανών που θα γίνουν στη διάρκεια της επένδυσης και των οικονομοτεχνικών μελετών. 
 • Μία αναλυτική λίστα δαπανών και μία μικρή περιγραφή αυτών (εργασίες διαμόρφωσης κτηριακών εγκαταστάσεων, προμήθεια και εγκατάσταση ξενοδοχειακού και άλλου λοιπού εξοπλισμού, δαπάνες μελετών μηχανικού, δαπάνες προβολής εταιρείας, κατάταξη καταλύματος σε τουριστικά καταλύματα). Το κάθε πρόγραμμα έχει διαφορετικά ποσοστά ενίσχυσης για την κάθε δαπάνη, η οποία μπορεί να λαμβάνει συγκεκριμένο ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού ανάλογα με την κατηγορία της. Επίσης, οι δαπάνες θα πρέπει να συνάδουν με τους ΚΑΔ της επιχείρησης που δηλώθηκαν στο πρόγραμμα και να πραγματοποιούνται στον τόπο υλοποίησης της επένδυσης, όχι στα υποκαταστήματα, ώστε να γίνουν αποδεκτές και να αποδεικνύεται συνάφεια με το πρόγραμμα.
 • Στην περίπτωση που το έργο προϋποθέτει ύπαρξη οικοπέδου, θα πρέπει να μας ενημερώσετε, εάν το οικόπεδο θα ανήκει στην εταιρεία ή θα γίνει παραχώρηση στην εταιρεία για χρήση.
 • Τις συνεργαζόμενες ή τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις με τη νέα επιχείρηση, εάν θα υπάρχουν. Συνήθως οι εταιρείες είναι ενιαίες, αλλά στις ειδικές περιπτώσεις που υπάρχουν συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες θα πρέπει να συμπληρωθούν ειδικές δηλώσεις, οι οποίες να αποδεικνύουν με διαφάνεια τις κρατικές επιχορηγήσεις που έχουν ληφθεί τα τελευταία χρόνια.
 • Τη σχετική εμπειρία του διαχειριστή της επιχείρησης με τον κλάδο των επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα στη διαχείριση τουριστικών επιχειρήσεων, η οποία και θεωρείται προσόν το οποίο θα προσμετρήσει θετικά στις αξιολογήσεις για την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου.
 • Τη μελέτη μηχανικού, για να ελεγχθεί σε περίπτωση ανέγερσης καταλυμάτων πόσα δωμάτια ή βίλες θέλετε να χτίσετε. Τα τουριστικά προγράμματα θέτουν ελάχιστο αριθμό κλινών και γι’ αυτό το λόγο το έργο θα πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις κλινών για να γίνει αποδεκτό.
 • Τον τρόπο χρηματοδότησης του συγκεκριμένου έργου. Θα πρέπει να μας πείτε, εάν το έργο θα χρηματοδοτηθεί με ίδια κεφάλαια ή με δανεισμό, για τα οποία χρησιμοποιούμε είτε φορολογική ενημερότητα είτε έγγραφη προέγκριση δανείου από το πιστωτικό ίδρυμα που χορηγεί το δάνειο ως απόδειξη. 
 • Μία μελέτη για τη μέση μηνιαία πληρότητα του καταλύματος, για να γίνει ο υπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης στην επόμενη 10ετία και να φαίνεται η αποδοτικότητα και η βιωσιμότητα του έργου σε βάθος χρόνου.
 • Τις νέες θέσεις εργασίας που εκτιμάται να δημιουργηθούν εκτός αυτών των μετόχων – ιδιοκτητών, δηλαδή το νέο έμμισθο προσωπικό που θα προσληφθεί. Αυτό απορρέει από τη γενική αρχή του ΕΣΠΑ, τα έργα που χρηματοδοτεί να προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας και να παράγουν κοινωνικό αντίκτυπο, μειώνοντας την ανεργία.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση της πρότασης

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής σε επιδοτούμενα προγράμματα σχετικά με τον τουρισμό

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση της πρότασης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με προγράμματα που επιδοτούν Τουριστικά Καταλύματα 2023, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment