fbpx

Πώς προδιαγράφεται η μελλοντική συνύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης και λογιστών;

Πώς προδιαγράφεται η μελλοντική συνύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης και λογιστών;

 

Πώς προδιαγράφεται η μελλοντική συνύπαρξη τεχνητής νοημοσύνης και λογιστών;

Η ταχεία πρόοδος της τεχνητής νοημοσύνης (AI) έχει μεταμορφώσει το επιχειρηματικό τοπίο, προσφέροντας στις εταιρείες ένα ευρύ φάσμα ισχυρών εργαλείων και εφαρμογών. Από την αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας έως τη βελτίωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, η τεχνητή νοημοσύνη έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος των σύγχρονων επιχειρηματικών λειτουργιών. Το ερώτημα που καλούνται, πλέον, οι εταιρείες να απαντήσουν δεν είναι εάν θα πρέπει να κάνουν χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά πώς να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές της με σκοπό την ενίσχυσης της συνολικής αποδοτικότητάς τους και την παροχή καλύτερων υπηρεσιών προς του πελάτες τους.

Σήμερα, οργανισμοί σε διάφορους κλάδους αξιοποιούν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα, να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις από τα δεδομένα και να παραμείνουν ανταγωνιστικοί σε έναν όλο και πιο ψηφιακό κόσμο. Με την ικανότητα να επεξεργάζονται τεράστιες ποσότητες πληροφοριών, να αναγνωρίζουν μοτίβα και να κάνουν προβλέψεις, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης αναδιαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας των εταιρειών και το πώς αυτές αλληλοεπιδρούν με τους πελάτες τους.

Σε αυτό το δυναμικό τοπίο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν επαρκείς πόρους προς την εξερεύνηση των ποικίλων εφαρμογών των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, επιδιώκοντας να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για να προωθήσουν την ανάπτυξη, να βελτιώσουν την παραγωγικότητα και να ξεκλειδώσουν νέες ευκαιρίες.

Συγκεκριμένα, σε μια έρευνα του MIT Sloan Management Review η οποία πραγματοποιήθηκε το 2017, το 85% των στελεχών πίστευε ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα επέτρεπε στις εταιρείες τους να αποκτήσουν ή να διατηρήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Ενώ, σύμφωνα με το IBM Global AI Adoption Index 2022, η παγκόσμια υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης έχει φτάσει σήμερα το 35%, που σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, 3,5 στις 10 εταιρείες έχουν χρησιμοποιήσει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να αυξήσουν τη συνολική τους αποτελεσματικότητα.

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επηρεάσει τη λογιστική;

Η υιοθέτηση και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) αναπόφευκτα θα επηρεάσει και θα προκαλέσει το μέχρι σήμερα status quo των επιχειρήσεων, καθώς επίσης ο αντίκτυπος θα επεκταθεί μέχρι και στο πως θα διενεργούνται οι καθημερινές λειτουργίες του λογιστικού τμήματος. Στο παρόν άρθρο αναλύουμε πώς η τεχνητή νοημοσύνη έχει διεισδύσει στην επαγγελματική μας ζωή ώστε να επαναπροσδιορίσει τις βέλτιστες λογιστικές πρακτικές.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει σημαντικά το λογιστήριο αυτοματοποιώντας εργασίες ρουτίνας, ενισχύοντας τις δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, βελτιώνοντας τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και αυξάνοντας τη συνολική αποτελεσματικότητα. Παρακάτω αναλύονται μερικοί από τους τρόπους με τους οποίους η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να επηρεάσει τις βέλτιστες λογιστικές πρακτικές:

Αυτοματοποίηση εργασιών ρουτίνας

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες και χρονοβόρες εργασίες όπως η εισαγωγή δεδομένων, η επεξεργασία τιμολογίων και οι συμφωνίες τραπεζών. Αυτή η αυτοματοποίηση μειώνει την πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, επιταχύνει τις διαδικασίες και ελευθερώνει χρόνο από τους λογιστές για πιο στρατηγικές και προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες.

Εξορθολογισμός της χρηματοοικονομικής αναφοράς

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία οικονομικών αναφορών εξάγοντας σχετικές πληροφορίες από διάφορες πηγές και ενοποιώντας τις με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκοπό τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα λογιστικά πρότυπα και τις κανονιστικές απαιτήσεις, μειώνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο σφαλμάτων ή παραλείψεων.

Προηγμένη ανάλυση δεδομένων

Οι αλγόριθμοι τεχνητής νοημοσύνης μπορούν να αναλύσουν μεγάλους όγκους οικονομικών δεδομένων γρήγορα και με ακρίβεια. Αξιοποιώντας τεχνικές μηχανικής μάθησης και εξόρυξης δεδομένων, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εντοπίσει μοτίβα, τάσεις και ανωμαλίες στα οικονομικά δεδομένα, βοηθώντας τους λογιστές να αποκτήσουν πολύτιμες γνώσεις και να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις.

Ανίχνευση απάτης και διαχείριση κινδύνου

Μία ακόμη σημαντική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι για τον εντοπισμό δόλιων δραστηριοτήτων αναλύοντας δεδομένα συναλλαγών για ύποπτα πρότυπα ή ανωμαλίες. Επιπρόσθετα, έχει τη δυναμική να αξιολογήσει τα επίπεδα κινδύνου αναλύοντας οικονομικά δεδομένα, εντοπίζοντας πιθανούς τομείς ανησυχίας και παρέχοντας έγκαιρες προειδοποιήσεις για την πρόληψη οικονομικών ζημιών.

Predictive analytics

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιήσει ιστορικά οικονομικά δεδομένα για την ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων που προβλέπουν μελλοντικές οικονομικές επιδόσεις. Αυτά τα μοντέλα μπορούν να βοηθήσουν στον προϋπολογισμό, τον οικονομικό προγραμματισμό και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων παρέχοντας πληροφορίες για πιθανά αποτελέσματα και επιτρέποντας στους λογιστές να κάνουν πιο ακριβείς προβλέψεις.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί κάπου εδώ ότι ενώ η προστιθέμενη αξία που έρχεται να προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη είναι αδιαμφισβήτητη, δεν αντικαθιστά την ανάγκη για εξειδικευμένους λογιστές. Οι λογιστές θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων που παράγονται από τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, στην παροχή επαγγελματικής κρίσης και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα δεοντολογικά και ρυθμιστικά πρότυπα.

Είναι σαφές πως η τεχνητή νοημοσύνη δεν λαμβάνει το ρόλο ενός αντικατάστατου, αλλά ενός συμπληρωματικού πολυεργαλείου. Αυτό σημαίνει πως η συνεργασία μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και λογιστών κρίνεται απαραίτητη και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούν οι επιχειρήσεις να διασφαλίσουν πως υιοθετούν τις ενδεδειγμένες λογιστικές πρακτικές.

Παραπάνω αναλύθηκαν μερικά από τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα που εισάγει η τεχνητή νοημοσύνη στις λογιστικές πρακτικές. Πώς όμως, η υιοθέτηση και χρήση της θα επηρεάσει τη ζωή των λογιστών;

Πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του λογιστή;

Ο ρόλος που θα διαδραματίσουν οι λογιστές παραμένει κρίσιμος για την ομαλή υιοθέτηση και χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο λογιστικό τμήμα. Φυσικά η τεχνητή νοημοσύνη έχει τη δυναμική να αυτοματοποιήσει ορισμένες εργασίες και να παρέχει πληροφορίες που βασίζονται σε δεδομένα, όμως η τεχνογνωσία, η κρίση και η κατανόηση των συμφραζομένων για τη διασφάλιση της ορθότητας και της συμμόρφωση που φέρνουν οι λογιστές θα καθορίσουν την τελική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των παραδοτέων. Παρακάτω αναλύονται οι βασικότεροι ρόλοι που θα παίξουν οι λογιστές στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για το λογιστικό τμήμα:

Επικύρωση και ερμηνεία δεδομένων

Πλέον, οι λογιστές θα είναι υπεύθυνοι για την επικύρωση της ακρίβειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που χρησιμοποιούνται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Ακόμη, θα διασφαλίζουν ότι οι εισροές δεδομένων είναι αξιόπιστες, σχετικές και ερμηνεύονται σωστά από αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. Οι λογιστές καλούνται να επανεξετάσουν επίσης τα αποτελέσματα που παράγονται από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και να παρέχουν κριτική ανάλυση και ερμηνεία.

Παρακολούθηση και συντήρηση συστήματος

Οι λογιστές θα συμμετέχουν στην παρακολούθηση της απόδοσης των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης και στη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας τους. Εντός των αρμοδιοτήτων τους, συγκαταλέγεται η αξιολόγηση της απόδοσης των μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ο εντοπισμός πιθανών προκαταλήψεων ή σφαλμάτων και η εφαρμογή των απαραίτητων προσαρμογών ή βελτιώσεων. Επίσης, οι λογιστές σε συνεργασία με επαγγελματίες πληροφορικής και επιστήμονες δεδομένων θα αντιμετωπίζουν τυχόν τεχνικών ζητημάτων που μπορεί να προκύψουν.

Δεοντολογικά ζητήματα και κανονιστική συμμόρφωση

Οι λογιστές κατανοώντας σε βάθος τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας και τις κανονιστικές απαιτήσεις στη λογιστική, θα διασφαλίζουν ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης συμμορφώνονται με αυτά τα πρότυπα και χρησιμοποιούνται δεοντολογικά. Οι λογιστές θα εξετάζουν επίσης τις πιθανές επιπτώσεις των αποφάσεων που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και θα βεβαιώνονται ότι οι αλγόριθμοι και τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται είναι δίκαια, διαφανή και υπεύθυνα.

Λήψη αποφάσεων και στρατηγικός σχεδιασμός

Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παρέχει πολύτιμες γνώσεις, όμως οι λογιστές θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και στη διαμόρφωση στρατηγικών σχεδίων με βάση τις γνώσεις που δημιουργούνται από τα συστήματα AI. Θα αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία και τις γνώσεις τους σχετικά με τα συμφραζόμενα για να αξιολογήσουν τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που εντοπίζονται από την τεχνητή νοημοσύνη, να εξετάσουν τις ευρύτερες επιχειρηματικές επιπτώσεις και να παρέχουν συστάσεις.

Συμβουλευτική και επικοινωνία πελατών

Οι λογιστές θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως έμπιστοι σύμβουλοι στους πελάτες. Κάνοντας χρήση των πληροφορίων που δημιουργούνται από την τεχνητή νοημοσύνη για να παρέχουν πιο ενημερωμένες οικονομικές συμβουλές, να προσδιορίζουν τομείς προς βελτίωση και να βοηθούν τους πελάτες να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Οι λογιστές θα εξηγούν επίσης πολύπλοκες αναλύσεις και ευρήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη με σαφή και κατανοητό τρόπο σε πελάτες που ενδέχεται να μην έχουν εξειδίκευση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Συνεχής μάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη

Οι λογιστές οφείλουν να ενημερώνουν συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τις τεχνολογίες και εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης. Θα πρέπει να κατανοήσουν τις έννοιες της τεχνητής νοημοσύνης, να παρακολουθούν τις τελευταίες εξελίξεις και να συμμετέχουν σε σχετικά προγράμματα κατάρτισης. Αυτό θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και να παραμείνουν ενημερωμένοι για τις επιπτώσεις και τους περιορισμούς της τεχνητής νοημοσύνης στη λογιστική.

Συνοπτικά, οι λογιστές θα χρησιμεύσουν ως κρίσιμα μέρη στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο λογιστικό τμήμα. Η τεχνογνωσία, η ηθική κρίση και η στρατηγική τους σκέψη θα συμπληρώσουν τις δυνατότητες των συστημάτων AI, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, τη συμμόρφωση και την αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στις λογιστικές διαδικασίες. Η συνεργασία μεταξύ λογιστών και τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης προβλέπεται πως θα συνδράμει στη βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, καθώς και στην παροχή πολύτιμων πληροφορίων στα πλαίσια υποστήριξης των επιχειρήσεων και των πελατών.

Αναλύσαμε μέχρι στιγμής τα οφέλη που απορρέουν από την υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και πως αυτή θα επαναπροσδιορίσει το ρόλο των λογιστών. Στη συνέχεια, εξετάζουμε τα βήματα που μπορούν να κάνουν οι λογιστές ώστε να βρίσκονται σε θέση ετοιμότητας να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ποιες προληπτικές ενέργειες μπορούν να βοηθήσουν τους λογιστές να προετοιμαστούν για την επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης;

Οι λογιστές μπορούν να λάβουν αρκετά προληπτικά βήματα με σκοπό τη βελτιώση των δεξιοτήτων τους, καθώς και την ετοιμότητά τους αναφορικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης.

Πρωτίστως, οφείλουν να αναπτύξουν μια θεμελιώδη κατανόηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό περιλαμβάνει την κατανόηση της μηχανικής εκμάθησης, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, τις τεχνικές ανάλυσης δεδομένων και την αυτοματοποίηση που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη. Τα διαδικτυακά μαθήματα και σεμινάρια, καθώς και μελέτες (whitepapers) του κλάδου μπορούν να αποτελέσουν πολύτιμους πόρους για την εκμάθηση της τεχνητής νοημοσύνης στην περίπτωση των λογιστικών πρακτικών.

Δεύτερον, θα πρέπει να ενημερώνονται για σχετικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη λογιστική.

Τρίτον, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ανάλυση δεδομένων, οι λογιστές θα πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση των δεξιοτήτων τους στην ανάλυση δεδομένων. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση τεχνικών οπτικοποίησης δεδομένων, της στατιστικής ανάλυσης και τον χειρισμό δεδομένων. Η επάρκεια στη χρήση εργαλείων όπως το Microsoft Excel, η Python και το λογισμικό οπτικοποίησης δεδομένων μπορεί να αποτελέσει ένα διαφοροποιητικό σημείο.

Τέταρτον, οι λογιστές θα πρέπει να αγκαλιάσουν την τεχνολογία και να είναι ανοιχτοί στην αυτοματοποίηση των καθηκόντων ρουτίνας. Αυτό συνεπάγεται εξοικείωση με το λογιστικό λογισμικό, τις πλατφόρμες που βασίζονται στο cloud και τα εργαλεία αυτοματισμού. Κατανοώντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξορθολογίσει τις διαδικασίες και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, οι λογιστές μπορούν να ενσωματώσουν τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης στις καθημερινές ροές εργασίας τους.

Πέμπτον, ο λογιστής θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με επαγγελματίες πληροφορικής και επιστήμονες δεδομένων για να αποκτήσει γνώσεις σχετικά με τις τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και την εφαρμογή τους. Η συνεργασία με ειδικούς σε αυτούς τους τομείς μπορεί να προσφέρει πολύτιμη γνώση και υποστήριξη για την αποτελεσματική μόχλευση των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης.

Τέλος, οι λογιστές πρέπει να επικεντρωθούν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση των μοναδικών ανθρώπινων δεξιοτήτων. Αυτό περιλαμβάνει την κριτική σκέψη, την επίλυση προβλημάτων και την επαγγελματική κρίση. Θα πρέπει να προσπαθούν να είναι στρατηγικοί σύμβουλοι, χρησιμοποιώντας την τεχνογνωσία τους για να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα που απορρέουν από την τεχνητή νοημοσύνη, να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις και να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους πελάτες και τους ενδιαφερόμενους.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC ικανοποιεί ένα ευρύ φάσμα αναγκών σχετικών με τις οικονομικές και λογιστικές ανάγκες των εταιρειών, ανεξαρτήτως του μεγέθους και του κλάδου δραστηριοποίησής τους.

Η ομάδα μας αποτελείται από άρτια καταρτισμένους Λογιστές, Φοροτεχνικούς, Συμβούλους Επιχειρήσεων και Εσωτερικούς Ελεγκτές.

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της επικαιρότητας και διαθέτοντας την τεχνογνωσία, η ομάδα μας είναι δίπλα σας ώστε να εναρμονιστείτε και εσείς με τα σύγχρονα πρότυπα των βέλτιστων λογιστικών πρακτικών και να εξελίξετε την επιχείρησή σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα υπηρεσιών λογιστικής, φορολογίας και μισθοδοσίας επιχειρήσεων μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!