fbpx

Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια [Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022]

Το καθεστώς «Αγροδιατροφή – πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια» του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 αποσκοπεί στην ενίσχυση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής, της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

 

Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια [Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022]

 

Βασικές Πληροφορίες Νέου Αναπτυξιακού 2022

Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος, εγκρίθηκε 04/02/2022 για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της Χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων. Παρουσιάζει 13 ενότητες ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στις επιχειρήσεις να σχεδιάσουν, αναπτύξουν και να υλοποιήσουν τις πρωτοβουλίες τους σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Κύκλοι υποβολών επενδυτικών σχεδίων: Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια σε τρεις (3) κύκλους κάθε έτος.

Έναρξη υποβολών επενδυτικών σχεδίων: Η ημερομηνία έναρξης για την υποβολή των επενδυτικών σχεδίων αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Οδηγός και Συνοπτικός Πίνακας Αγροδιατροφή [Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022]

Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022 [Οδηγός]
Αγροδιατροφή - Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων - Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 2022

Δικαιούχοι Καθεστώτος Αγροδιατροφής

✔️Εμπορικές εταιρείες

✔️Συνεταιρισμοί

✔️Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),

✔️Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ),

✔️Ομάδες Παραγωγών (Ομ. Π.)

✔️Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.),

✔️Αστικοί Συνεταιρισμοί,

✔️Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.),

✔️Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες (με προϋποθέσεις)

✔️Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα

✔️Ατομικές επιχειρήσεις με ανώτατο επιλέξιμο κόστος επενδυτικού σχεδίου ποσού διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ μόνο για το καθεστώς «Αγροδιατροφή πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση Γεωργικών προϊόντων αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.»

✔️Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:

  • δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  • δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  • δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων

Επιλέξιμες Δαπάνες

✔️για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜμΕ)

✔️για κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμό κτιριακών εγκαταστάσεων,

✔️για αγορά συνόλου ή και μέρους των υφιστάμενων παγίων στοιχείων ενεργητικού, όπως κτίρια, μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός επιχειρηματικής εγκατάστασης, (υπό προϋποθέσεις)

✔️για αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού

✔️για μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) καινούργιων μηχανημάτων και εξοπλισμού

✔️για εκσυγχρονισμό ειδικών εγκαταστάσεων που δεν αφορούν σε κτίρια,

✔️για μεταφορά τεχνολογίας, μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων,

✔️για συστήματα διασφάλισης και ελέγχου ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

✔️για μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας, που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της πραγματοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δημιουργία κάθε θέσης.

✔️για μέτρα ενεργειακής απόδοσης,

✔️για τη συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.)

✔️για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές,

✔️για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης

✔️για αποκατάσταση μολυσμένων χώρων

✔️για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων

✔️για επαγγελματική κατάρτιση

✔️για συμμετοχή ΜμΕ σε εμπορικές εκθέσεις και

✔️για πρόσληψη εργαζομένων σε μειονεκτική θέση και εργαζομένων με αναπηρία

Είδη Ενίσχυσης

Η ενίσχυση που θα λάβουν οι επιχειρήσεις διακρίνεται σε επιχορήγηση, σε επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε φορολογική απαλλαγή, σε επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και την χρηματοδότηση του επιχειρηματικού κινδύνου (αφορά το καθεστώς «Νέο Επιχειρείν»).

🟠Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, θα λάβουν ενίσχυση μέσω:

 • Επιχορήγησης
 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους απασχόλησης

🟠Οι μεσαίες επιχειρήσεις, θα λάβουν ενίσχυση μέσω:

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

🟠Οι μεγάλες επιχειρήσεις, θα λάβουν ενίσχυση μέσω

 • Φορολογικής απαλλαγής
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης

Ποσό και Ποσοστά ενίσχυσης

Το ποσοστό ενίσχυσης που θα αντιστοιχεί στο κάθε επενδυτικό σχέδιο εξαρτάται από την περιοχή εγκατάστασης και καθορίζεται σύμφωνα με τον Νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ενώ το μέγιστο ποσό ενίσχυσης καθορίζεται στο 70% του προϋπολογισμού του εκάστοτε επενδυτικού σχεδίου.

Νέος Χάρτης Περιφερειών Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022

 

Το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί σε κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ (ή τα 5.000.000 για υπό σύσταση εταιρείες), εφόσον πληρείται η προϋπόθεση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα Αρχικής Επένδυσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το ποσό των ενισχύσεων που δύναται να χορηγηθεί δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, για δαπάνες αποκλειστικά ΕΚΤΟΣ Περιφερειακών Ενισχύσεων.

Ελάχιστο Ύψος Επενδύσεων

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης και ορίζεται ως εξής:

 • Για τις μεγάλες επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 1.000.000 ευρώ.
 • Για τις μεσαίες επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 500.000 ευρώ.
 • Για τις μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 250.000 ευρώ.
 • Για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 100.000 ευρώ.
 • Για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικούς και Αστικούς Συνεταιρισμούς, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 50.000 ευρώ.

Αξιολόγηση

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβάλλονται στο καθεστώς ”Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια” του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022 θα αξιολογούνται με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης, και το αποτέλεσμα θα ανακοινώνεται μετά από 45 ημέρες από την ημερομηνία λήξης του καθεστώτος .

Στην περίπτωση που η διάρκεια αξιολόγησης υπερβεί τα χρονικά αυτά όρια, ο έλεγχος θα ανατίθεται σε ανεξάρτητο ορκωτό ελεγκτή, οποίος οφείλει να ολοκληρώσει τον έλεγχο εντός οκτώ (8) ημερών.

Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό κάτω του 1 εκατ. ευρώ, δίνεται η δυνατότητα στον επενδυτή να αναθέσει την αξιολόγηση του επενδυτικού του σχεδίου είτε σε ιδιωτικό ορκωτό ελεγκτή είτε στην αρμόδια υπηρεσία της περιφέρειας.

Όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό άνω του 1 εκατ. ευρώ, η αξιολόγησή τους για την έγκριση, την ένταξη για την υλοποίηση το εκάστοτε καθεστώς θα πρέπει να διενεργείται από ιδιωτικό ορκωτό ελεγκτή.

Αν δραστηριοποιήστε ή επιθυμείτε να δραστηριοποιηθείτε στο καθεστώς ”Αγροδιατροφή – Πρωτογενής παραγωγή και μεταποίηση γεωργικών προϊόντων – Αλιεία και Υδατοκαλλιέργεια” και επιθυμείτε να λάβετε ενίσχυση μέσω του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 2022, επικοινωνήστε μαζί μας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!