fbpx

Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος

Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος

Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ - Β' Κύκλος

 

Σκοπός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος» 

Σκοπός της δράσης «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος» αποτελεί η προώθηση της ηλεκτροκίνησης και η διείσδυση ηλεκτρικών οχημάτων στο στόλο οχημάτων που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας. Αυτό, θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών ρύπων, που αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως περιγράφεται και στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Αντικείμενο της παρούσας δράσης είναι η χορήγηση «οικολογικού bonus».

Αυτό θα αποδίδεται με την μορφή επιδότησης αγοράς ή μίσθωσης αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ταυτόχρονη προαιρετική αλλά και επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι:

  1. Η ανανέωση του στόλου των οχημάτων ιδιωτικής χρήσης,
  2. Η ανανέωση του στόλου επαγγελματικών οχημάτων, και
  3. Η ανάπτυξη «έξυπνων» υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο.

Η επίτευξη των παραπάνω στόχων θα συντελέσει στη:

α) Μείωση των εκπομπών CO2 και την προστασία της ατμόσφαιρας και του κλίματος, ως απόρροια της μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων.

β) Μείωση εκπομπών επιβλαβών αερίων ρύπων (ΝΟx) για τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, ειδικά εντός των ελληνικών πόλεων, όπου καθίσταται μεγαλύτερη ανάγκη.

 

Μορφές Κινήτρων

 Το πρόγραμμα Κινούμαι Ηλεκτρικά προσφέρει 3 τύπους επιδοτήσεων οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά και είναι οι παρακάτω:

Κινούμαι ηλεκτρικά

Ποιους Αφορά

Ωφελούμενοι της παρούσας δράσης και της απόσυρσης παλαιού οχήματος αποτελούν:

Φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες),

Ιδιώτες που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και διαθέτουν ΑΦΜ, και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία έγκρισης της αίτησής τους.Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα αγοράς ή μίσθωσης ενός (1) αμιγώς ηλεκτρικού αυτοκινήτου ή ηλεκτρικού ποδηλάτου ή δίκυκλου/τρίκυκλου. Τα φυσικά πρόσωπα δικαιούται επιπλέον και εφόσον το επιθυμεί (προαιρετικά): – την επιπλέον επιδότηση μέσω της απόσυρσης παλαιού οχήματος (πλην ποδηλάτου), ή/και – την επιπλέον επιδότηση αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης,

Επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα

Επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα πλην ΝΠΔΔ, κάθε μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., Ι.Κ.Ε., ΚΟΙΝΣΕΠ, Ν.Π.Ι.Δ., Σωματεία) και κάθε μεγέθους που διαθέτουν έδρα ή/και υποκατάστημα εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

κινούμαι ηλεκτρικά
κινούμαι ηλεκτρικά

Ύψος Ενισχύσεων

Το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου και ανά όχημα, καθορίζεται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής:

Κινούμαι ηλεκτρικά

Φυσικά πρόσωπα:

κινούμαι ηλεκτρικά Ι) Για αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ. με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300 €). (Β) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

IV) Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€) αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

V) Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική.

Επιχειρήσεις:

κινούμαι ηλεκτρικάΙ)Για αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά και επαγγελματικά αυτοκίνητα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

Ι)

(Ια) ποσοστό 30% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις οκτώ χιλιάδες ευρώ (8.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται από ένα (1) έως είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα.

(Ιβ) ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ., με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€) ανά όχημα, εφόσον η εταιρία αιτείται άνω των είκοσι (20) αμιγώς ηλεκτρικά επιβατικά ή επαγγελματικά οχήματα

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε:

(Α) ποσοστό 30% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., για τις κατηγορίες L1e έως και L4e με μέγιστο ποσό  τα χίλια τριακόσια ευρώ (1.300 €).

(B) ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α. , για τις κατηγορίες L5e έως και L7e, με μέγιστο ποσό τις τρείς χιλιάδες ευρώ (3.000€).

IΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα, υπό την αίρεση της κύριας δραστηριότητας της επιχείρησης, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 της παρούσας, το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙV) Η αγορά «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο για εγκατάσταση και χρήση σε χώρους στάθμευσης της επιχείρησης με ιδιωτική πρόσβαση επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους τετρακοσίων ευρώ (400€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 400€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ. Η δυνατότητα επιδότησης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο ισχύει με ανώτατο αριθμό επιδοτούμενων «έξυπνων» σημείων επαναφόρτισης ίσο του συνολικού αριθμού αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών/επαγγελματικών οχημάτων μέγιστης μάζας έως 3,5 τόνους για τα οποία αιτούνται επιδότησης.

Έναρξη και Διάρκεια της Δράσης

Έναρξη Δράσης: 28/7/2022. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 31.12.2023.

Η ολοκλήρωση της δράσης γίνεται με την καταβολή των χρημάτων στους ωφελούμενους της δράσης και ημερολογιακά δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2024. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών, εκτός των δαπανών έκδοσης προσφοράς, ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC, Quality Business Consultants, διαθέτει Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος».

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση «Κινούμαι Ηλεκτρικά – Β’ Κύκλος», μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!