fbpx

ΕΣΠΑ 2021-2027

ΕΣΠΑ 2021-2027

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρώτο μεταξύ των κρατών – μελών το Εταιρικό Σύμφωνο της Ελλάδας για τη νέα προγραμματική περίοδο – ΕΣΠΑ 2021-2027.

 

Το νέο Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης θα κατανέμει συνολικούς πόρους 26,2 δις ευρώ (εκ των οποίων 20,9 δις ευρώ είναι η κοινοτική συνδρομή και 5,3 δις ευρώ η εθνική συνεισφορά) στους πέντε ευρωπαϊκούς Στόχους Πολιτικής:

 • τον καινοτόμο και έξυπνο οικονομικό μετασχηματισμό
 • την ενεργειακή μετάβαση και τις πράσινες και γαλάζιες επενδύσεις
 • τις υποδομές μεταφορών
 • το ανθρώπινο δυναμικό
 • τις χωρικές επενδύσεις
Τι αλλαγές περιλαμβάνει το νέο ΕΣΠΑ 2021 – 2027
 • Προώθηση καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού όπου θα δοθεί το 20% των συνολικών πόρων
 • Προώθηση καθαρής και δίκαιης ενεργειακής μετάβασης, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων όπου θα δοθεί το 27% των συνολικών πόρων
 • Ανάπτυξη προσβάσιμων, υψηλής ποιότητας πολυτροπικών, έξυπνων και βιώσιμων υποδομών και συστημάτων μεταφορών με το 8% των πόρων να κατευθύνεται προς τα εκεί
 • Επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες και αγαθά όπου θα δοθεί το 30% των συνολικών πόρων
 • Προώθηση βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών όπου θα δοθεί το 6% των συνολικών πόρων
 • Στοχευμένες δράσεις για την απεξάρτηση από το λιγνίτη στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, τη Μεγαλόπολη και τα νησιά όπου θα δοθεί το 7% των συνολικών πόρων
Ποιοι είναι οι στόχοι πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ και πως θα κατανεμηθούν τα κονδύλια;

Στο νέο ΕΣΠΑ της προγραμματιστικής περιόδου 2021 – 2027 θα υπάρξουν κάποιες σημαντικές αλλαγές και διαφοροποίησες σε σχέση με το προηγούμενο ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν:

 • Αύξηση 2,2 δισ. ευρώ για τα 13 ΠΕΠ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 (από 5,9 δισ. ευρώ σε 8,1 δισ. ευρώ)
 • Διακριτό πρόγραμμα για ψηφιακό μετασχηματισμό με ενισχυμένους πόρους και νέα διαχειριστική Αρχή
 • Διακριτό πρόγραμμα για την πολιτική προστασία και νέα διαχειριστική Αρχή
 • Διακριτό πρόγραμμα για την Δίκαιη Μετάβαση και νέα διαχειριστική Αρχή
 • Διακριτό πρόγραμμα για το περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια
 • Νέο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα με δράσεις ενίσχυσης των επιχειρήσεων
 • Ενίσχυση και αναβάθμιση του προγράμματος τεχνικής υπηρστήριξης για την θεσμική και διαχειριστική ικανότητα των δικαιούχων και των φορέων υλοποίησης (capacity building)
 • Βελτιστοποίηση πλαισίου διαχείρισης και συντονισμού για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα
Επιμέρους στόχοι του ΕΣΠΑ 2021 – 2027
 • Ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας με την παροχή κινήτρων για αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και νέων ιδεών από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις.
 • Επένδυση στο τουριστικό οικοσύστημα
 • Ενίσχυση παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό (Industry 4.0) και σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα
 • Ενίσχυση της συνδεσιμότητας με ευρυζωνική πρόσβαση υψηλών ταχυτήτων
 • Προσαρμογή δεξιοτήτων ανθρώπινου δυναμικού
 • Προώθηση της αυτονομίας με χρήση των ΑΠΕ για αυτοπαραγωγή και συστημάτων αποθήκευσης
 • Μετάβαση των νησιών σε καθαρές μορφές ενέργειας
 • Αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών, προστασία του περιβάλλοντος
 • Επεξεργασία αποβλήτων, ενημέρωση των πολιτών για τη διαλογή στην πηγή, για την ανακύκλωση, για την κυκλική οικονομία και τον περιορισμό της χρήσης πλαστικών
 • Εξοικονόμηση, επανάχρηση νερού
 • Ολοκλήρωση/αναβάθμιση υποδομών οδικών μεταφορών στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα
 • Σιδηροδρομικές μεταφορές: ηλεκτροκίνηση, αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και διασυνοριακών συνδέσεων
 • Θαλάσσιες μεταφορές: Εξασφάλιση σταθερών, διαρκών και αξιόπιστων συνδέσεων για τις άγονες γραμμές, χρήση καθαρών καυσίμων
 • Επενδύσεις σε συστήματα διαχείρισης ασφάλειας στην εναέρια κυκλοφορία
 • Αύξηση της απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού και βελτίωση της απασχολησιμότητας, παρεμβάσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας με έμφαση σε ανέργους, ΑμεΑ κ.ά.
 • Βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών και της ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, αύξηση της συμμετοχής των ενηλίκων στη μαθησιακή διαδικασία
 • Μείωση της παιδικής φτώχειας, μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο κοινότητας, κοινωνική ένταξη για περιθωριοποιημένους πολίτες
 • Υγειονομική Κάλυψη: έμφαση στην πρόληψη, την ψυχική υγεία και την μακροχρόνια φροντίδα
 • Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στις αγροτικές περιοχές με έμφαση σε ορεινές, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

 

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, αξιολόγηση της επιχείρησης σας καθώς και ενημέρωση για την συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών μπορείτε να επικοινωνήσετε με την QBC, τηλεφωνικώς στο 216 900 75 76 ή στο info@qbc.gr.

 

 

 

T: + 30 216 900 7576
E: info@qbc.gr

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!