fbpx

Επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες στο εξωτερικό (εντός ΕΕ)

Επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες στο εξωτερικό

 

Βασικές Πληροφορίες

Η επιχειρηματική εξωστρέφεια που επιδεικνύουν ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις συνδέεται, πέραν από οφέλη για τις επιχειρήσεις, και με δαπάνες, δηλαδή, ποσά που εμπεριέχουν φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) εξωτερικού. Η διαδικασία για την επιστροφή ΦΠΑ σε επιχειρήσεις που πραγματοποιούν δαπάνες σε άλλο κράτος από αυτό που έχουν την εγκατάστασή τους έχει εναρμονιστεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), και εφαρμόζεται από όλα τα κράτη – μέλη σύμφωνα με την Οδηγία 2008/9/ΕΚ.

Η επιστροφή ΦΠΑ για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι δυνατή για δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ορισμένες χώρες εκτός της ΕΕ. Στις χώρες, αυτές, συγκαταλέγονται η Ελβετία και η Νορβηγία, με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει συνθήκη αμοιβαιότητας.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στην Ελλάδα, οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του δικαιώματός τους για επιστροφή ΦΠΑ εξωτερικού είναι ελάχιστες. Αυτό αποδίδεται είτε γιατί θεωρούν τη διαδικασία της αίτησης χρονοβόρα είτε λόγω έλλειψης πληροφόρησης.

Ενδεικτικές δαπάνες για επιστροφή ΦΠΑ

Προϋποθέσεις για την επιστροφή ΦΠΑ

Δαπάνες, όπως οι παραπάνω, που στην Ελλάδα δεν εκπίπτουν ΦΠΑ, αν πραγματοποιηθούν εκτός συνόρων δύνανται να διεκδικήσουν επιστροφή ΦΠΑ. Σε περίπτωση, όμως, που η επιχείρηση διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα του εξωτερικού που επιθυμεί να αιτηθεί επιστροφή ΦΠΑ, δεν δύνανται να την υλοποιήσει.

Προθεσμία για την υποβολή της αίτησης

Οι αιτήσεις για την επιστροφή του φόρου προστιθέμενης αξίας για επαγγελματικές δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε χώρες της ΕΕ, θα πρέπει να υποβληθούν από τις επιχειρήσεις το αργότερο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του επόμενου ημερολογιακού έτους που ακολουθεί την περίοδο επιστροφής.

Διαδικασία για την επιστροφή ΦΠΑ

Το αίτημα επιστροφής ΦΠΑ πρέπει να γίνει ηλεκτρονικά στις φορολογικές αρχές του κράτους – μέλους εγκατάστασης της επιχείρησης. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να επιλέξουν σε ποια τράπεζα, ποιας χώρας της ΕΕ επιθυμούν να γίνει η πληρωμή.

Μπορεί να υποβληθεί μία αίτηση για όλο το ημερολογιακό έτος ή και περισσότερες, που όμως η κάθε μία δεν μπορεί να αφορά χρονική περίοδο μικρότερη των 3 μηνών. Η αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ενδέχεται, να αφορά περίοδο μικρότερη των 3 μηνών, εάν η περίοδος αυτή, αντιστοιχεί στο υπόλοιπο του ημερολογιακού έτους.

Ελάχιστο όριο αιτηθέντος ποσού επιστροφής ΦΠΑ

Εν συνεχεία, κι εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει η Οδηγία, οι φορολογικές αρχές του κράτους – μέλους εγκατάστασης της επιχείρησης διαβιβάζουν (ηλεκτρονικά) την αίτηση στις αρμόδιες αρχές του κράτους – μέλους, στο οποίο έχουν διενεργηθεί οι δαπάνες, εντός 15 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Η αίτηση δεν προωθείται εάν δεν πληροί κάποιες βασικές προϋποθέσεις (π.χ. ο αιτών δεν είναι υποκείμενος στο Φ.Π.Α). Σε αυτήν την περίπτωση ο αιτών θα το πληροφορηθεί με ηλεκτρονικά μέσα.

Η αρμόδια αρχή του κράτους – μέλους επιστροφής γνωστοποιεί με ηλεκτρονικά μέσα (και χωρίς καθυστέρηση) την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Επιπλέον, έχει περιθώριο 4 μήνες από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, να κοινοποιήσει στον αιτούντα την απόφασή του, δηλαδή να εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει, να απορρίψει την αίτηση ή να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες.

Το κράτος – μέλος επιστροφής μπορεί να ζητήσει ηλεκτρονικά αντίγραφα τιμολογίων, μαζί με την αίτηση επιστροφής, εάν η καθαρή αξία του τιμολογίου είναι μεγαλύτερη των 250 ευρώ για δαπάνες καυσίμων, και 1000 ευρώ για λοιπές περιπτώσεις δαπανών. Όταν ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, το κράτος – μέλος επιστροφής έχει στη διάθεσή του επιπλέον 2 μήνες από τη λήψη αυτών των πληροφοριών προκειμένου να κοινοποιήσει την απόφασή του στον αιτούντα.

Χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή ΦΠΑ

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την αίτηση επιστροφής ΦΠΑ μέχρι και την απόδοσή του στις επιχειρήσεις, κατά μέσο όρο δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες. Αν το κράτος – μέλος επιστροφής έχει ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, κοινοποιεί στον αιτούντα την απόφασή του εντός 8 μηνών από τη λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης επιστροφής, η επιστροφή του ποσού που εγκρίθηκε πραγματοποιείται το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Επιπρόσθετα, εάν η επιστροφή δεν πραγματοποιηθεί εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων, θα προστεθεί προβλεπόμενος τόκος. Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013), προβλέπεται η καταβολή τόκου στον αιτούντα επί του ποσού της οφειλόμενης επιστροφής εάν η επιστροφή καταβληθεί μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής. Ενώ, δεν καταβάλλεται τόκος εάν έχουν ζητηθεί πρόσθετες πληροφορίες από τον αιτούντα και δεν έχουν αυτές αποσταλεί εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.

Πως λειτουργεί η «Pro-rata»

Μπορεί να ασκηθεί προσφυγή κατά απορριπτικής απόφασης ενώπιον των αρμοδίων αρχών του κράτους – μέλους επιστροφής σύμφωνα με τις διατυπώσεις και μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την άσκηση αυτής στο εσωτερικό δίκαιο του εν λόγω κράτους – μέλους.

Όταν ο αιτών, που δεν είναι εγκατεστημένος στο κράτος – μέλος επιστροφής, πραγματοποιεί τόσο πράξεις που παρέχουν όσο και πράξεις που δεν παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του, τότε το κράτος – μέλος επιστροφής θα του επιστρέψει, από το αρχικά εγκριθέν ποσό, μόνο αυτό που αναλογεί στις εισροές που του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης στη χώρα του (π.χ. αρχικά εγκριθέν ποσό 90 €, Pro-rata 60%, τελικό εγκριθέν ποσό: 90×60%=54€).

Εάν, μετά την υποβολή της αίτησης επιστροφής η αναλογία έκπτωσης ποσοστού «Pro-rata» αναπροσαρμοσθεί, ο αιτών προβαίνει στη διόρθωση αυτής. Η διόρθωση πραγματοποιείται με την υποβολή χωριστής δήλωσης (δήλωση αλλαγής ποσοστού «Pro-rata»). Έπειτα, το κράτος – μέλος επιστροφής οφείλει να γνωστοποιήσει με ηλεκτρονικά μέσα στον αιτούντα ότι παρέλαβε τη δήλωση αλλαγής «Pro-rata».

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις της φορολογικής νομοθεσίας η QBC είναι δίπλα σας να σας βοηθήσει να επιτύχετε τη μέγιστη φορολογική συμμόρφωση και ωφέλεια για την επιχείρησή σας.

Μέσω των υπηρεσιών οργάνωσης και επίβλεψης λογιστηρίου, η QBC υποστηρίζει επιχειρήσεις στο να αξιολογήσουν και να αναδιαρθρώσουν τα υπάρχοντα λογιστικά τους συστήματα με στόχο την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Επιστροφή ΦΠΑ για δαπάνες στο εξωτερικό (εντός ΕΕ), μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!