fbpx

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων

Επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων

Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης

Βασικές πληροφορίες

Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης 1250 εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις από τον Σ.Ε.Κ.Ε.Ε.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων: 2/1/2022 – 18/2/2022

Το αντικείμενο κατάρτισης αφορά τη θεματική <<Κλαδικές και Λειτουργικές εφαρμογές κινητών και ο τρόπος αξιοποίησής τους από τις επιχειρήσεις>> και περιλαμβάνει 5 εκπαιδευτικές ενότητες:

 • 1η : Τεχνολογικές εξελίξεις στις κινητές εφαρμογές και γενική παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών (15 ώρες)
 • 2η : Κλαδικές και λειτουργικές εφαρμογές κινητών και τρόπος αξιοποίησης από τις επιχειρήσεις (15 ώρες)
 • 3η : Σχεδίαση καινοτόμων mobile υπηρεσιών (25 ώρες)
 • 4η : Στρατηγική χρήση της πληροφορικής στην επιχείρηση (20 ώρες)
 • 5η : Υποχρεωτικές ενότητες (οριζόντιες δεξιότητες) (5 ώρες)

Το επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων είναι συνολικής διάρκειας 80 ωρών, εκ των οποίων 64  ώρες είναι μέσω ασύγχρονης κατάρτισης και 16 ώρες μέσω συγχρονισμένης τηλεκατάρτισης.

Υποχρεωτική είναι η συμμετοχή στις εξετάσεις για τη λήψη της πιστοποίησης.

Οι εργαζόμενοι που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα κατάρτισης θα λάβουν επιδότηση 5 ευρώ (μικτά) ανά ώρα κατάρτισης, συνολικά 400 ευρώ (μικτά).

 

Περιφέρειες υλοποίησης

Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι που ενδιαφέρονται να δηλώσουν συμμετοχή στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του ΣΕΚΕΕ.

Κριτήρια κατανομής:

1) Πληθυσμιακή κάλυψη

2) Ανάγκες για κατάρτιση εργαζομένων, όπως ο Φορέας έκρινε σκόπιμο.

Η κατανομή πραγματοποιήθηκε με βάση την χρηματοδοτική κλείδα που προβλέπει η Πρόσκληση για τον Π/Υ.

 

Τύπος ΠεριφέρειαςΠεριφέρειαΩφελούμενοι
 

 

 

Λιγότερο Ανεπτυγμένες

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη73
Κεντρική Μακεδονία228
Ήπειρος73
Θεσσαλία190
Δυτική Ελλάδα190
 

 

 

Σε μετάβαση

Δυτική Μακεδονία26
Ιόνια Νησιά50
Πελοπόννησος75
Βόρειο Αιγαίο20
Κρήτη50
Στερεά Ελλάδα50
Περισσότερο ΑνεπτυγμένεςΑττική200
Νότιο Αιγαίο25
 Σύνολο1.250

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιλέξουν μία περιφέρεια και να υποβάλλουν μία μόνο σχετική αίτηση.

 

Προϋποθέσεις

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής στο επιδοτούμενο πρόγραμμα κατάρτισης έχουν αποκλειστικά οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, με εξαρτημένη σχέση εργασίας (πλήρους ή μερικής απασχόλησης). Τα κριτήρια με τα οποία θα γίνει η επιλογή των υποψηφίων διακρίνονται σε:

 • Κριτήρια Αποκλεισμού (on/off)
 1. Είναι εργαζόμενος στον Ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας.
 2. Είναι απόφοιτος τουλάχιστον Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 3. Είναι από 18 ετών έως 64 ετών.

 

 • Βαθμολογούμενα κριτήρια, τα οποία παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

 

Βαθμολογούμενο κριτήριοΚλίμακαΒαθμολόγηση*
 

Ηλικία

18-29 ετών5
30-45 ετών10
46-64 ετών8
 

Εκπαίδευση

Απόφοιτος Λυκείου10
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ8
Μεταπτυχιακές Σπουδές5
 

Ξένη Γλώσσα

Β15
Β28
Γ110
 

Προϋπηρεσία

5-10 έτη5
11-15 έτη8
Άνω των 15 ετών10

*Μέγιστη βαθμολογία: 40 μόρια.

 

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Με την υποβολή της ηλεκτρονική σας αίτησης, θα πρέπει επίσης να επισυνάψετε στην πλατφόρμα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
 • Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών (να αντιστοιχίζεται με αυτό που δηλώσατε στην αίτησή σας).
 • Αντίγραφα επισήμων εγγράφων.
 • Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου.
 • Αντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασμού (στον οποίο πρέπει να είστε ο Κύριος Δικαιούχος).
 • Αποδεικτικά Εργασιακής Κατάστασης.
 • Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα απευθύνεται στον ΣΕΚΕΕ, ότι: α) τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι Γνήσια Αντίγραφα των πρωτότυπων και β) τα στοιχεία της αίτησης και τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά σε κάθε στάδιο της διαδικασίας είναι ακριβή και αληθή (με θεώρηση γνήσιου υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr ή άλλη νόμιμη διαδικασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου Β1 ή Β2 ή Γ1 αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ (εφόσον διαθέτετε).
 • Αποδεικτικό συνολικής εργασιακής εμπειρίας.

 

Πρόσκληση

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσκληση, καθώς και να υποβάλλεται τη δήλωσή σας στην ιστοσελίδα του ΣΕΚΕΕ.

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!