fbpx

Έξυπνη Μεταποίηση – Ταμείο Ανακαμψης & Ανθεκτικότητας

Έξυπνη Μεταποίηση - Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

 

Έξυπνη Μεταποίηση – Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

Σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση η 1η Μαρτίου 2023 ορίζεται ως η νέα ημερομηνία λήξης των υποβολών για τη Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ).

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται ως 24 μήνες το μέγιστο από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Σκοπός της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση»

Η δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» στο πλαίσιο του «Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» προβλέπει τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του Μεταποιητικού και Βιομηχανικού κλάδου. Το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση» στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων  σύμφωνα με τις επιταγές της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0). 

Δικαιούχοι 

Δικαιούχοι της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» ορίζονται οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια σε επιλέξιμους ΚΑΔ.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν απλογραφικό ή διπλογραφικό λογιστικό σύστημα (τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας), καθώς και οι νέες επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν τη νομική μορφή: ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ ή ατομικής επιχείρησης.

[Οδηγός] Έξυπνη Μεταποίηση - Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στόχευση επενδυτικών προγραμμάτων

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν:

 • Στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής
 • Στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού
 • Στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό

 

Οι πυλώνες των επενδυτικών σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν είναι οι εξής:

έξυπνη μεταποιήση

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες Δαπάνες
Α/ΑΚατηγορία ΔαπάνηςΜέγιστο Επιλέξιμο Ποσό
1Μηχανολογικός εξοπλισμόςΈως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ
2Δαπάνες για κτίριαΈως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
3Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακώνΈως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών
4Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμούΈως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ
5Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικήςΈως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ
6Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών – μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας 4.0Έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ
7Upskilling & Reskilling εργατικού δυναμικούΈως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ

Επιπρόσθετες επιλέξιμες δαπάνες

 • Υποδομές δικτύου υψηλής ταχύτητας 5G
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός εργαστηρίου
 • Εξοπλισμός ποιοτικού ελέγχου
 • ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών) και εξοπλισμός λογισμικού
 • Άδειες λογισμικού
 • Άδειες cloud
 • Υπηρεσίες ασφάλειας IT
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού προϊόντων
 • Υπηρεσίες πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Υπηρεσίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας
 • Κόστη πιστοποίησης
 • Κόστη τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση νέων υποδομών πληροφορικής και λογισμικών
 • Κόστη για τη διενέργεια ανάλυσης σκοπιμότητας για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Κόστη εκπαίδευσης προσωπικού και εργατικού δυναμικού στις νέες τεχνολογίες του Industry 4.0 κλπ.
 1. Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων
 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας
 3. Οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές των υλικών αγαθών της, εντός του χώρου της μονάδας
 4. Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένου και του εξοπλισμού εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας. Η επιλογή του μηχανολογικού εξοπλισμού θα γίνεται με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος (π.χ. τεχνολογίες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, εξοικονόμηση ύδατος, κ.α.)
 5. Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης (π.χ. αγορά τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίες, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων) που συνοδεύονται από τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για την προστασία του περιβάλλοντος. Συμπεριλαμβάνονται δαπάνες για την απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση του εξοπλισμού, την εγκατάσταση συστημάτων τηλελέγχου κ.α. (και λοιπές επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχείρησεων).
 6. Δαπάνες για κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.
 7. Άυλα στοιχεία ενεργητικού, όπως απόκτηση λογισμικού (εξαιρούνται οι άδειες SaaS) και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμευτάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

 1. Επιλέξιμες δαπάνες συνίσταται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

 

Ενισχύσεις για επαγγελματική κατάρτιση

 1. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευτών, για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευτές συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.
 2. Λειτουργικές δαπάνες εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων που σχετίζονται άμεσα με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης, όπως έξοδα μετακίνησης και διαμονής, υλικά και εφόδια που σχετίζονται άμεσα με το έργο, αποσβέσεις των υλικοτεχνικών μέσων και του εξοπλισμού, στον βαθμό που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.
 3. Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών σε σχέση με το έργο επαγγελματικής κατάρτισης.
 4. Δαπάνες προσωπικού των εκπαιδευόμενων και γενικές έμμεσες δαπάνες (έως 10% της δαπάνης εκπαίδευσης) (διοικητικές δαπάνες, μισθώματα, γενικά έξοδα) για τις ώρες κατά τις οποίες οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν στην επαγγελματική κατάρτιση.

Ύψος Ενισχύσεων

έξυπνη μεταποιήση

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης είναι 73 εκατομμύρια ευρώ. Ο προϋπολογισμός της δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» κατανέμεται κατά 70% στις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και κατά 30% στις μεσαίες.

Το ελάχιστο ποσό επένδυσης ορίζεται στις 250 χιλιάδες ευρώ. Ενώ το μέγιστο ποσό επένδυσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 6 εκατομμύρια ευρώ.

Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 250.000€ θα απορρίπτονται αυτόματα.

Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων – Δράση «Έξυπνη Μεταποίηση»

Έξυπνη Μεταποίηση Νέος Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων

Διαδικασία Υποβολής & Αξιολόγησης

Βασικά στοιχεία αίτησης υποβολής

Στοιχεία Οργάνωσης και Λειτουργίας της Επιχείρησης

 • Σύντομο ιστορικό, έτος έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης.
 • Περιγραφή στρατηγικής της επιχείρησης.
 • Ανάλυση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Διαδικασίες οργάνωσης.
 • Πράσινες διαδικασίες και πολιτικές που έχουν υιοθετηθεί.
 • Συνοπτική παρουσίαση της παραγωγικής διαδικασίας.

Αναλυτική περιγραφή προτεινόμενης επένδυσης

 • Παρουσίαση – Στόχοι του επενδυτικού σχεδίου.
 • Συσχέτιση του αντικειμένου της επένδυσης με τους στόχους της Δράσης.
 • Περιγραφή επιμέρους επενδυτικών δαπανών και συσχέτισή τους με την κάλυψη των αναγκών του επενδυτικού σχεδίου.
 • Σύνδεση της προτεινόμενης επένδυσης με τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της επιχείρησης.
 • Παραγόμενα προϊόντα / υπηρεσίες – αγορά στόχος.
 • Αναμενόμενα αποτελέσματα (Επέκταση της επιχείρησης σε νέες δραστηριότητες ή νέα προϊόντα, Αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας, Βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επιχείρησης, Εξοικονόμηση ενέργειας, Λειτουργικός εκσυγχρονισμός, Αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού, κλπ.)
 • Προβλέψεις εσόδων – εξόδων της επιχείρησης.
 • Ολοκληρωμένος χαρακτήρας της επένδυσης.
 • Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της επένδυσης σε σχέση με τις ανάγκες της επιχείρησης.
 • Εκτιμώμενη αύξηση της απασχόλησης.
 • Οποιοδήποτε χρήσιμο στοιχείο για την καλύτερη κατανόηση της προτεινόμενης επένδυσης.

Πρόβλεψη Εσόδων & Εξόδων 1ο & 2ο έτος υλοποίησης + 3 έτη μετά την υλοποίηση

Αναλυτικός Πίνακας Δαπανών / Προϋπολογισμός

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εργασιών (με διαδικασίες, μεθοδολογίες, και αναλυτική τεκμηρίωση)

 

Στάδια αξιολόγησης

Στάδιο 1: Έλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών –πλήρωση τυπικών προϋποθέσεων κατάσταση δικαιούχου (πχ μέγεθος/νέα ή υφιστάμενη)

Στάδιο 2: Αξιολόγηση επιλεξιμότητας ΕΣ και καθορισμός επιλέξιμων δαπανών

Στάδιο 3: Καθορισμός ποσού επιχορήγησης – Αξιολόγηση προτάσεων

Στάδιο 4: Γνωμοδότηση για την έγκριση / απόρριψη των Αιτήσεων

 

Η αξιολόγηση των κατατεθέντων επενδυτικών σχεδίων θα πραγματοποιηθεί μέσω της συγκριτικής μεθόδου βάσει βαθμολογικής κατάταξης.

Πώς μπορεί να σας βοηθήσει η QBC;

Η QBC, Quality Business Consultants, διαθέτει στο συμβουλευτικό της τμήμα Συμβούλους Επιχειρήσεων με την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την επιτυχημένη ένταξή σας στις δράσεις του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η υποστήριξή μας θα λάβει χώρα σε 4 διακριτές φάσεις.

Φάση 1 – Επισκόπηση/Ανάπτυξη και αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου

Φάση 2 – Υποβολή αίτησης υπαγωγής στη δράση «Έξυπνη Μεταποίηση» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Φάση 3 – Υποστήριξη κατά τις επικοινωνίες με τους εμπλεκόμενους φορείς κατά την υποβολή και αξιολόγηση των αιτήσεων

Φάση 4 – Υποστήριξη κατά την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment

Κατεβάστε το E-book

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας και κατεβάστε άμεσα το E-book

Ευχαριστούμε!Μπορείτε να κατεβάσετε το e-book κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο

Newletter

Αποδέχομαι να λαμβάνω ενημερωτικό υλικό από το qbc.gr

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας για να  να λαμβάνετε πρώτοι τα νέα μας

Ευχαριστούμε για την εγγραφή!