fbpx

Αποζημίωση Εργαζομένου λόγω Συνταξιοδότησης: Ενημέρωση

Αποζημίωση Εργαζομένου λόγω Συνταξιοδότησης Ενημέρωση

Αποζημίωση εργαζομένου λόγω συνταξιοδότησης: Ενημέρωση

Αποζημίωση εργαζομένου λόγω συνταξιοδότησης

Σύμφωνα με την Ελληνική εργατική νομοθεσία, όταν ένας εργαζόμενος αποφασίσει να αποχωρήσει από τον εργοδότη του για συνταξιοδότηση, δικαιούται εφάπαξ αποζημίωση η οποία ανέρχεται στο 40% του ποσού που λαμβάνει κάποιος που απολύεται με την ίδια διάρκεια απασχόλησης, προσαυξημένης της αναλογίας επιδομάτων.

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι μήνες αποζημίωσης που δικαιούται ο εργαζόμενος ανάλογα με τα συμπληρωμένα έτη που μετράει στον εν λόγω εργοδότη.

Συμπληρωμένα έτη στον εργοδότηΜήνες αποζημίωσης
Από 1 συμπληρωμένο μέχρι 42
Από 4 συμπληρωμένα μέχρι 63
Από 6 συμπληρωμένα μέχρι 84
Από 8 συμπληρωμένα μέχρι 105
10 συμπληρωμένα6
11 συμπληρωμένα7
12 συμπληρωμένα8
13 συμπληρωμένα9
14 συμπληρωμένα10
15 συμπληρωμένα11
16 συμπληρωμένα12

Αποζημίωση βάσει συμπληρωμένων ετών

Παράδειγμα

Έστω ένας εργαζόμενος ο οποίος έχει συμπληρώσει 10 έτη στον εργοδότη του. Ο εργαζόμενος λάμβανε μικτό μηνιαίο μισθό 2.000€ και στην ηλικία τω 62 ετών αποφασίζει να συνταξιοδοτηθεί.

Η αποζημίωση που δικαιούται λόγω συνταξιοδότησης, ισούται με: 6 x 2.000 x 14 / 12 x 40% = 5.600€

Όπου, 6 είναι τα έτη, 2.000 ο μικτός μηνιαίος μισθός, 14/12 η προσαύξηση των επιδομάτων και 40% το ποσοστό της αποζημίωσης.

Αποζημίωση εργαζομένου παράδειγμα 1

Στην Ελλάδα, η αναγνώριση των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, ήταν να αναγνωρίζεται για τον εργαζόμενο ως έξοδο και πρόβλεψη, το ποσό των μισθών που ωρίμαζε σε κάθε ημερομηνία του ισολογισμού. Τη στιγμή που ο εργαζόμενος συμπλήρωνε ένα έτος υπηρεσίας στον εργοδότη, στις οικονομικές καταστάσεις τέλους του έτους, αναγνωριζόταν το δικαιούμενο ποσό που ανερχόταν στο 40% των δύο μηνών, προσαυξημένο με αναλογία επιδομάτων.

Η προαναφερθείσα αναγνώριση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα γινόταν αναλογιστικά, ενώ στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα σε ονομαστικά ποσά.

Η διαφορά των δύο, Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, προκύπτει από τον τρόπο επιμέτρησης του ποσού. Το καταβλητέο ποσό δεν διαφοροποιείται και καθορίζεται από τη νομοθεσία (βλ. πίνακα).

 

Παράδειγμα

Έστω ένα εργαζόμενος ο οποίος έχει συμπληρώσει 5 έτη στον εργοδότη του, με μικτό μηνιαίο μισθό 1.200€ (δεν έχει συνταξιοδοτηθεί). Η αποζημίωση που θα δικαιούται λόγω συνταξιοδότησης είναι:

3 x 1.200 x 14/12 x 40% = 1.680€.

Αποζημίωση εργαζομένου παράδειγμα 2

Το ποσό αυτό για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα εμφανίζεται ονομαστικά. Για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το ποσό που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει καθώς σταθμίζεται βάσει οικονομικών και δημογραφικών μεταβλητών. Αυτό συμβαίνει, γιατί στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα το ποσό αναπροσαρμόζεται για να προβληθεί στο μέλλον μέχρι την ημερομηνία συνταξιοδότησης του εργαζομένου και έπειτα επιστρέφει στο σήμερα.

 

 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής βάσει απόφασης IFRIC

Η IFRIC (Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) εξέτασε το εάν η αναγνώριση των προβλέψεων από την έναρξη της απασχόλησης του εργαζομένου είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος.

Η απόφασή της βασίστηκε στις γενικές προβλέψεις του Δ.Λ.Π. 19 <<Παροχές σε εργαζομένους>>, ο οποίος αναφέρει:

α) για να καταβληθεί η αποζημίωση, ο εργαζόμενος πρέπει να αποχωρήσει για συνταξιοδότηση. Αν ο εργαζόμενος αποχωρήσει για άλλο λόγο πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης, τότε δεν δικαιούται αποζημίωση βάσει νομοθεσίας

β) το μέγιστο χρονικό διάστημα για πλήρη, βάσει νόμου, αποζημίωση είναι η διαρκής απασχόληση στον εργοδότη για 16 συμπληρωμένα έτη. Κατά τη διάρκεια αυτών, αυξάνεται διαρκώς το δικαίωμα λήψης της αποζημίωσης, αλλά πέραν του ορίου αυτού δεν θεμελιώνεται επιπρόσθετο δικαίωμα. Συμπερασματικά, η πρόβλεψη για παροχή αποζημίωσης είναι ορθό να αρχίσει να σχηματίζεται από το έτος που απέχει 16 έτη από την ημερομηνία συνταξιοδότησης, η οποία είναι τα 62 έτη. Αυτό σημαίνει, πως το δικαίωμα λήψης αποζημίωσης ενεργοποιείται αφού παρέλθουν τα 46 έτη ηλικίας του εργαζομένου.

Βάσει των ανωτέρω, η IFRIC κατέληξε πως η αναγνώριση της πρόβλεψης να αρχίζει 16 έτη πριν την ημερομηνία συνταξιοδότησης του εργαζομένου. Η ημερομηνία αυτή, στη χώρα μας, είναι το 46ο έτος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με θέματα λογιστικής φύσεως μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς στο 216 900 7576 ή να υποβάλλετε αίτημα επικοινωνίας και ένας Σύμβουλός μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα.

Leave a comment